May 19, 2020

កេរ្ដិ៍តំណែលសង្គ្រាមជនបរទេសនៅកម្ពុជា៖ អ្នកដែលខាតបង់គឺប្រជាជាតិខ្មែរ និង ប្រជាលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូល

កេរ្ដិ៍តំណែលសង្គ្រាមជនបរទេសនៅកម្ពុជា៖ អ្នកដែលខាតបង់គឺប្រជាជាតិខ្មែរ និង ប្រជាលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូល
ហ៊ុន សែន និង បក្ខពួកបន្ដបណ្ដាលឲ្យបរទេសខ្ចីដៃខ្មែរសម្លាប់ខ្មែរមិនចេះស្រាកស្រាន្ដ។​

ប៉ុណ្ណឹងហើយចង់បានអីទៀត?

Legacy of Foreingn Wars in Cambodia: Cambodian Nation and Peoples are the Losers
Hun Sen and entourage continue to allow foreigners to use Khmers' hands to kill Khmers.

Isn't this enough?

From KI Media Reader Binsamnang80@gmail.com:
សូមបញ្ជាក់ឧ្យបានច្បាស់...! តាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញទី១ ពីឆ្នាំ១៩៤៧ នឹង រដ្ឋធម្មនុញ្ញទី២​ ពីឆ្នាំ១៩៩៣...ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានប្រកាសថាជា ៖ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា... ​មិនមែនប្រកាសថា​៖ ជាព្រះរាជាណាចក្រខ្មែរទេ...? មនុស្សដែលជាម្ចាស់របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានេះ មានឈ្មោះហៅថា ៖ ​ជនជាតិកម្ពុជា...! មិនមានឈ្មោះហៅថា ៖ ខ្មែរ ! ខ្មែរ ! ឬ ជនជាតិខ្មែរនោះទេ....?​ ពាក្យថាខ្មែរនេះ--->> ជាពាក្យក្លាយចេញមកពីពាក្យយួន ៖ CAOMIENG = កៅមៀង​--->>ជាពាក្យអាក្រក់ ជាពាក្យមើលងាយមើលថោកមកលើប្រទេសកម្ពុជា នឹង មកលើប្រជាជនប្រជាតិកម្ពុជាជា--->> ប្រែមកថា​៖ មនុស្សព្រៃខ្លួនស្រាតននលគក...​​ ជាមនុស្សល្ងង់ខ្លៅអវិជ្ជា... ជាមនុស្សខ្ជឹលច្រអូស...ជាមនុស្ស​រស់នៅដូចសត្វព្រៃ នៅលើដែនដីសុវណ្ណភូមិ ដ៍សម្បូរណ៏បែបមួយនេះ នៅលើជ្រោយឥណ្ឌូចិននេះ...។ លុះយូរលង់រាប់រយឆ្នាំយូរតរៀង...កន្លងមក ៖ CAOMIENG = កៅមៀង--->> ក្លាយទៅជាកៅម៉ែ--->>ទៅជាកាម៉ែ​--->>​ក្លាយទៅជា ខ្មែរ ! ខ្មែរ ! រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ...? ។ ជនជាតិកម្ពុជាមួយនេះ មិនសូវខ្វល់ខ្វាយ មិនសូវមានចេះគិតគូរពីរឿងប្រទេសជាតិ... ដូចជនជាតិយួនឡើយ... មាចរិកជាមនុស្សស្លូតបូត​មានចរិកទន់ភ្លន់សុភាពរាបសារ ជាមនុស្សមានចរិករណបជនបរទេស...?  បានឮយួនហៅខ្លួនឯង(កម្ពុជា)ថា​៖ CAOMIENG = កៅមៀង --->>កៅម៉ែ--->>កាម៉ែ--->>ខ្មែរ...ក៏នាំគ្នាហៅខ្លួនឯងទៅតាមយួនថា ៖ ខ្មែរ​ៗៗ រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ...?​តើមានកូនកម្ពូជាណា កុលបុត្ណណា.. ឬ កុលធីតាណា...មានបានដឺងថា ៖ ជនជាតិកម្ពុជាហៅខ្លួនឯងថា ៖ ខ្មែរ ! ខ្មែរ !​ទៅតាមពាក្យរបស់យួនតាំងពីឆ្នាំណាមក ឬ ទេ...???។ សូមបញ្ជាក់ថា ៖ នៅសម័យពួកកុម្មុយនិស្តប្រល័យពូជសាសន៏ ៖ ប៉ុល ​ពត ៖ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ត្រូវប្ដូរឈ្មោះទៅជា ៖ សាធារណៈរដ្ឋកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ...។ ពីថ្ឆ្នាំ១៩៧៩ រហូតដល់ឆ្នាំ១៩៨៩ ក្រោមការត្រួតត្រារបស់អាជា ស៊ីម + អាហេង សំរិន + អាហ៊ុន សែន​ ៖ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ត្រូវបានប្ដូរឈ្មោះទៅជា ៖ សាធារណៈរដ្ឋប្រជាមានិតុកម្ពុជា...។ តើមានមូលហរតុអ្វីជាចំបង...! បានជាកុលបុត្តកុលធិតានៃជនជាតិកម្ពុជានៅពេលនេះ...នាំគ្នាហៅខ្លួនឯងថាជា ៖ ជនជាតិខ្មែរ ឬ ជាពូជខ្មែរទៅវិញ...??? ៕

From KI Media Reader:
ម្ចាស់អត្ថបទនេះគាត់ចេះភាសាយួនច្រើនជាងខ្មែរ ហើយគាត់អានចំអត្ថបទដែលពួកយួនសរសេរប្រមាទមើលងាយខ្មែរ។ គាត់និយាយរបៀបរវើរវាយ ។ ពិតមែនតែគេដាក់ឈ្មោះថាប្រទេសកម្ពុជាមែន ប៉ុន្តែជាពលរដ្ឋខ្មែរ ក្នុងរដ្ឋធម្មុញ្ញគេបានសរសេរថា ពលរដ្ឋខ្មែរទាំងពីរភេទ.....។ ចំពោះពាក្យខ្មែរវិញមិនមែនមកពីពាក្យថា កៅម៉ៀងទេ គឺមកកុមេរុ = កុមេរ = ក្មេរ = ខ្មែរ ប្រែមកថា ក្សេមក្សាន្ត។ យួនកើតក្រោយខ្មែរ។ ពាក្យខ្មែរ គេហៅមុនយួនកើតទៀតនោះ។


4 comments:

Binsamnang80@gmail.com said...

សូមបញ្ជាក់ឧ្យបានច្បាស់...! តាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញទី១ ពីឆ្នាំ១៩៤៧ នឹង រដ្ឋធម្មនុញ្ញទី២​ ពីឆ្នាំ១៩៩៣...ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានប្រកាសថាជា ៖ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា... ​មិនមែនប្រកាសថា​៖ ជាព្រះរាជាណាចក្រខ្មែរទេ...? មនុស្សដែលជាម្ចាស់របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានេះ មានឈ្មោះហៅថា ៖ ​ជនជាតិកម្ពុជា...! មិនមានឈ្មោះហៅថា ៖ ខ្មែរ ! ខ្មែរ ! ឬ ជនជាតិខ្មែរនោះទេ....?​ ពាក្យថាខ្មែរនេះ--->> ជាពាក្យក្លាយចេញមកពីពាក្យយួន ៖ CAOMIENG = កៅមៀង​--->>ជាពាក្យអាក្រក់ ជាពាក្យមើលងាយមើលថោកមកលើប្រទេសកម្ពុជា នឹង មកលើប្រជាជនប្រជាតិកម្ពុជាជា--->> ប្រែមកថា​៖ មនុស្សព្រៃខ្លួនស្រាតននលគក...​​ ជាមនុស្សល្ងង់ខ្លៅអវិជ្ជា... ជាមនុស្សខ្ជឹលច្រអូស...ជាមនុស្ស​រស់នៅដូចសត្វព្រៃ នៅលើដែនដីសុវណ្ណភូមិ ដ៍សម្បូរណ៏បែបមួយនេះ នៅលើជ្រោយឥណ្ឌូចិននេះ...។ លុះយូរលង់រាប់រយឆ្នាំយូរតរៀង...កន្លងមក ៖ CAOMIENG = កៅមៀង--->> ក្លាយទៅជាកៅម៉ែ--->>ទៅជាកាម៉ែ​--->>​ក្លាយទៅជា ខ្មែរ ! ខ្មែរ ! រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ...? ។ ជនជាតិកម្ពុជាមួយនេះ មិនសូវខ្វល់ខ្វាយ មិនសូវមានចេះគិតគូរពីរឿងប្រទេសជាតិ... ដូចជនជាតិយួនឡើយ... មាចរិកជាមនុស្សស្លូតបូត​មានចរិកទន់ភ្លន់សុភាពរាបសារ ជាមនុស្សមានចរិករណបជនបរទេស...?  បានឮយួនហៅខ្លួនឯង(កម្ពុជា)ថា​៖ CAOMIENG = កៅមៀង --->>កៅម៉ែ--->>កាម៉ែ--->>ខ្មែរ...ក៏នាំគ្នាហៅខ្លួនឯងទៅតាមយួនថា ៖ ខ្មែរ​ៗៗ រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ...?​តើមានកូនកម្ពូជាណា កុលបុត្ណណា.. ឬ កុលធីតាណា...មានបានដឺងថា ៖ ជនជាតិកម្ពុជាហៅខ្លួនឯងថា ៖ ខ្មែរ ! ខ្មែរ !​ទៅតាមពាក្យរបស់យួនតាំងពីឆ្នាំណាមក ឬ ទេ...???។ សូមបញ្ជាក់ថា ៖ នៅសម័យពួកកុម្មុយនិស្តប្រល័យពូជសាសន៏ ៖ ប៉ុល ​ពត ៖ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ត្រូវប្ដូរឈ្មោះទៅជា ៖ សាធារណៈរដ្ឋកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ...។ ពីថ្ឆ្នាំ១៩៧៩ រហូតដល់ឆ្នាំ១៩៨៩ ក្រោមការត្រួតត្រារបស់អាជា ស៊ីម + អាហេង សំរិន + អាហ៊ុន សែន​ ៖ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ត្រូវបានប្ដូរឈ្មោះទៅជា ៖ សាធារណៈរដ្ឋប្រជាមានិតុកម្ពុជា...។ តើមានមូលហរតុអ្វីជាចំបង...! បានជាកុលបុត្តកុលធិតានៃជនជាតិកម្ពុជានៅពេលនេះ...នាំគ្នាហៅខ្លួនឯងថាជា ៖ ជនជាតិខ្មែរ ឬ ជាពូជខ្មែរទៅវិញ...??? ៕ 

Binsamnang80@gmail.com said...

អាត្មាអញ ! សង្ខេបរឿងខ្មែរនេះបន្តិចទៅចុះ...? ប្រទេសយើងកកើតមកមានឈ្មោះហៅថា៖ នគរព្នង--->>មានជនជាតិព្នង ដែលជាដូនតារបស់យើង ​ជាម្ចាស់របស់ប្រទេសនគរព្នងនេះ...? តើស្លាប់បាន ​ឬ​ នៅ...? មិនមាន ឬ គ្មានឈ្មោះហៅថា៖ នគរខ្មែរ ! នគរខ្មែរ ! នោះទេ...? ចិនឈ្មោះជីវ តាក្វាន់​មិនអាចនិយាយភាសាយើងឧ្យបានច្បាស់ដូចជនជាតិយើងឡើយ ៖ មិនអាចហៅថា ៖ នគរព្នងដូចយើងបាន--->>ទៅជាមានសម្លេងមានសូរសៀងថា៖ នគរហ្វូណន= ប្រែមកថា ៖ នគរព្នង..? ដោយគាត់ខ្មាស់គេ... ដោយគាត់ដែលមានកំណើតធ្លាក់ចេញមកពីពូជព្នងដូចយើងទាំងអសគ្នាដែរ...(សូមទស្សនារូបចម្លាក់នៅអង្គរធំ ឬ នៅអង្គរវត្ត)​នរោត្តម សិហនុ ក៏បានបញ្ជាទៅលោកកេង វ៉ាន់ សាក់(ឈ្មោះពីតជាយួនមានឈ្មោះហៅថា ៖ NGUYEN VAN SAK = ង្វៀង យ៉ាំង សាក់)ឧ្យប្ដូរឈ្មោះពីនគរព្នង--->>មកជានគរភ្នំ...? តើអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រយើងមានបានដឹងពីកំណើតតំណើរប្ដូរឈ្មោះពីនគរព្នង--->>​មកជានគរភ្នំ របស់នរោត្តម សីហនុនេះដែរ ឬ ទេ...?ជនជាតិ៌ណ្ឌៀនៅភូមិភាគខាងកើតនៃប្រទេសឥណ្ឌៀ ឈ្មោះកៅឌិញ(មានអម្បូរជាពូជត្រកូលកាំប៊ុយ = KAMBUJ= កម្ពុជះ) ជាអ្នកជំនួញរកស៊ីតាមសមុទ្រ ឬ ជាចោរសមុទ្រ​ បានមករៀបការជាកូនស្រីរបស់ស្ដេចព្នង(ឈ្មោះលិនយី) ។ កៅឌិញក៏បានឡើងជាស្ដេចនៅលើនគរព្នង ក៏បានប្ដូរឈ្មោះនគរព្នង--->>ទៅជានគរកម្ពុជះ = KAMBUJA = កម្ពុជា រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ...? តើបានជ្រាបខ្លះៗៗដែរ ឬ អត់...? ។ សូម្បីតែនៅលើជញ្ជាងប្រាសាទព្រះវិហារ​​ ះ ក៏មានចារិជាភាសាសំស្រ្កិតថា៖ កម្ពុជះដែរ... តែត្រូវបានក្រឡៃបកប្រែខុសពីពាក្យពិតនោះ នៅពីមុខក្លោងទ្វាផ្លូវឡើងទៅប្រាសាទព្រះវិហារដោយបានសរសេរថា ៖ ខ្ញុំមានមោទនភាពខ្លាំណាស់...ដោយខ្លួនខ្ញុំបានកើតមកជាខ្មែរ...? សរសេរជាសំស្រ្កិតថា ៖ កម្ពុជះ--->>បកប្រែមកថាជា៖ ខ្មែរ...ទៅវីញ...?​​ ពាក្យថាCAOMIENG នេះ​យួនវាហៅយើង(កម្ពុជា)រាប់រយពាន់ឆ្នាំមកហើយ... តែជនជាតិយើងមិនដែលហៅខ្លួនឯងទៅតាមយួនថាះខ្មែរនោះទេ...? កម្ពុជាហៅខ្លួនឯងថា ះ ខ្មែរ ! ខ្មែរ ! ខ្មែរនេះកើតឡើងនៅក្នុងរាជ្យរបស់ស្ដាចម៌អង្គអេង...អង្គចាន់...អង្គម៉ី...ពេលនោះយួនត្រួតត្រាពេញទំហឹងលើប្រទេសកម្ពុជា...? ក្រុងភ្នំពេញប្រែក្លាយទៅជាៈ ណាំយ៉ាង = NAM VANG (មកពីយួនឈ្មោះទ្រុង មិញ យ៉ាង​= TRUNG MINH VANG)ជាចៅហ្វាយក្រុងភ្នំពេញ ៕​ ព្រៃនគរ--->>ក្លាយទៅជា ះ SAÏGON = សៃហ្គុង... កម្ពុជា--->>ក្លាយទៅជា ះ CAOMIENG = កៅមៀង--->>កៅម៉ែ--->>កាម៉ែៗៗ--->>ខ្មែរ ! ខ្មែរ ! រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ...? តើប្រជាជនប្រជាជនប្រជាតិកម្ពុជា...មានបានដឺងដែរ ឬ​ ទេ...? ពី​ក្រោយថ្ងៃ៧មករា១៩៧៩... យួនវាបានប្រកាសថាះ វាឈប់ហៅឈ្មោះជនជាតិយើង​ជាជនជាតិកម្ពុជាថាះ CAOMIENG = ខ្មែរ​តទៅទៀតហើយ...ពីព្រោះ CAOMIENG = ប្រែមកថា ះ មនុស្សព្រៃ = ជាពាក្យមើលងាយមើលថោកដល់កិត្តិយសរបស់ប្រជាជនប្រជាតិកម្ពុជា ជាយូរណាស់មកហើយ...? ចាប់តាំងពីពែលនេះតទៅ គឺក្រោយថ្ងៃ៧មករា១៩៧៩មកះ យួន វាចាប់ផ្ដើមហៅយើងថា ះ កម្ពុជា ! កម្ពូជា !​ ។ ពេលនោះយួនបានដាក់បញ្ចាជាកំហិតត្រូវតែអនុវត្តន៏ទៅតាមបញ្ជារបស់វា មកលើ ះ អាជា ស៊ីម + អាហេង សំរិន + អាហ៊ុន សែន ះ ត្រូវតែឈប់ហៅវាថាះ យួន ! ! យួន ! តទៅទៀតជាដាច់ខាត...? ត្រូវតែហៅវាថា ះ វៀតណាម ! វៀតណាម ! តើជនជាតិកម្ពុជា...មានបានដឹងករណិនេះដែរ​ ឬ អត់...? តាំងពីក្រោយថ្ងៃ៧មករា១៩៧៩មកក្រុមអាហ៊ុន សែន នឹង គណបក្សប្រជាជនយួននៅកម្ពុជា វាមិនដែលហៅឈ្មោះរបស់ពពួកវាថា ះ វាជាជាជនជាតិខ្មែរទេ...វានាំគ្នាហៅគ្នាវាហៅទៅតាមសំណូមពររបស់យួនថា ះ កម្ពុជា ! កម្ពូជា ! តើជនជាតិយើងមានបានដឹងពាក្យ ដែលយួនវាបានដាក់ឈ្មោះឧ្យយើងមានឈ្មោះហៅថា ះ CAOMIENG ! CAOMIENG ! = ខ្មែរ ! ខ្មែរ !​នេះ តាំងពីរាប់រយឆ្នាំមកហើយនេះ...ដែរ ឬ ទេ...??? ៕

Binsamnang80@gmail.com said...

អាត្មាអញ ! សុំសួរមក KI-MEDIA ថា ះ តាំងតែពីក្រោយថ្ងៃ៧មករា១៩៧៩មក... ក្រុមពពួកអាចង្រៃ ពពួកអាក្បត់ជាតិក្បាលយួន ះ អាជា ស៊ីម + អាហេង សំរិន + អាហ៊ុន សែន ដែលយួនបានលើកបណ្តុបឧ្យឡើងកាន់អំណាច ឧ្យវាយត្រួតត្រាលើប្រទេសកម្ពុជាមក ះ ពពួកអាចង្រៃទាំងបីក្បាលនេះ ះ អាជា ស៊ីម + អាហេង សំរិន + អាហ៊ុន សែន វាបាននាំគ្នាប្រកាស់ដាក់ឈ្មោះប្រទេសកម្ពុជា ​ទៅជា <>...? ដល់មកដល់ឆ្នាំ១៩៨៩...ក្រុមពពួកអាឆ្កែរបសយួនទាំងនេះគឺ ះ ជា ស៊ីម + អាហេង សំរិន + អាហ៊ុន សែន វាបាននាំគ្នាប្ដូរឈ្មោះពី <> ឧ្យក្លាយទៅជា <> ទៅវិញ... ? តើវាមានមូលហេតុអ្វី...?​ បានជាវានាំគ្នាប្ដូរពីសាធារណ៉រដ្ឋប្រជាមានិតុកម្ពូជា--->>មកឧ្យមានឈ្មោះជាះ រដ្ឋកម្ពុជាទៅវិញ...? តើបាន ឬ មានប្រយោជន៏អ្វីខ្លះដល់ពពួកអាឆ្កែចង្រៃរបស់យួនទាំងបីក្បាលនេះ...? ដល់ក្រុមពពួកអាឆ្កែចង្រៃក្បត់ជាតិអាជា​ស៊ីម + អាហេង សំរិន + អាហ៊ុន សែន នេះ...? សូម KI-MEDIA ជួយពន្យល់ឧ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពូជាបានជ្រាបយល់ដឹងផង​​​​​​​​...? បើសិនជាអាចពន្យល់បាន...?​ សូមអរគុណទុកជាមុន...??? ៕

Binsamnang80@gmail.com said...

មានការសោកស្ដាយណាស់..នៅក្នុងអត្ថបទខាងលើនេះ...នៅក្នុងប្រអប់សញ្ញា <> មានពាក្យជាអត្ថបទជាអក្សរជាតិកម្ពុជា...តែនៅពេលផ្ញើរចេញ...មិនឃើញមានអត្ថបទទាំងនោះទេ... នៅក្នុងប្រអប់សញ្ញា <> នេះទេ...ឃើញតែប្រអប់សញ្ញា​ <> នេះទទេ... ។ ដូច្នះ នៅក្នុងប្រអប់សញ្ញា <> ទី១ៈ មានសរសេរថាៈ "សាធារណ៉រដ្ឋប្រជាមានិតុកម្ពុជា" ។ នៅក្នុងប្រអប់សញ្ញា <> ទី២ៈ មានសរសេរថាៈ "សាធារណ់រដ្ឋប្រជាមានិតុកម្ពុជា" ។ នៅក្នុងប្រអប់សញ្ញា <> ទី៣ៈ មានសរសេរថាៈ "រដ្ឋកម្ពុជា" ។ ហេតុដូច្នះសូមអានទៅតាមលំដាប់លំដោយដូចបានជម្រាបមកនេះ...សូមអរគុណ...! ៕