September 18, 2018

បើលោករង្សី ឬ លោក សុខា បុគ្គលណាមួយ ដឹកនំាបក្សម្នាក់ឯង ហើយហ៊ុន​សែនខ្ចីដៃឱយវ៉ៃគ្នាឯង ជីវិតនយោបាយ បុគ្គលណាម្នាក់ នោះត្រូវចប់ងើបលែងរួចដោយកម្លំាងមហាជនខ្មែរ។

6 comments:

Chun Sokha said...

You can ask and answer it yourself .

KhmerUnity said...

Thank You for your advise. Indeed I was trying to collect data and info.in and out the Country for years to view on this matter to unite these two (Rainsy+Sokha)together for Khmer sake. The people power believe or not you can see sooner Cambodia will change due to International pressures for their National Security apparatus in the region, I was born Khmer blood I do not want Viet or China to swallow peacefully day by day our Khmer land and Khmer soul by these submission-crooked leaders.
As you can see in my top line sentences that based on the "VOR YEAV" Khmer inputs that are the people given fact and finding for these questions and Answer you wait and see....It will be proven to be facts and finding one day.

Leang Hak Chou said...

សុំសូរថា តើអត្ថន័យទូលំទូលាយ នៃពាក្យថា "សង្គ្រោះ" នោះដូចម្តេចខ្លះ? រីឯគំនិតដែលចង់បូក
បញ្ចូលឯកឧត្តមសមរង្ស៊ី ឱ្យបានចូលទៅ ក្នុងរង្វង់អ្នកដឹកនាំបក្ស"សង្គ្រោះជាតិ" ដូចពីមុននោះ
តើមានមូលហេតុ ត្រឹមត្រូវ ហើយច្បាស់លាស់ ជាយ៉ាងណាដែរ?

Sod Sad said...

ឆ្កែឆ្កួតពួតយិតគិតខំតែខាំ នេះបានពិតចំជាវេទនា
បើខំាសត្រួវពិតជារុញរា មានពេលវេលាខំាតែគ្នាឯង?

ឆ្កែឆ្កួតពួតយិតពិតមិនញញើត ខ្លួនគ្មានកំណើតបង្កើតសំញែង
រឿងពិតមិនពិតខំសើចស្ញាញស្ញេញ រត់ចូលរត់ចេញស្វាក្រិសវត្តភ្នំ!

ស្វាខោរស្វាក្រិសចេះលេងចេះសើច ឆ្កែឆ្កួតមិនរួចពីគេវាយដំ
សំឡេះសំឡាប់អាណោចអាធម្ម ស្វាក្រិសវត្តភ្នំសើចលេងសិនចុះ។

ឆ្កែឆ្កួតមិនមែនស្វាខោរស្វាក្រិស តាំងខ្លួនដឹងចេះទោះត្រូវឬខុស
ស្វាប្រាប់ឆ្កែឆ្កួតមាត់បែកពពុស ឆ្កែឆ្កួតចង់ព្រុសក៏ព្រុសមិនកើត៕

សុទ្ធ សាធ

KhmerBTB said...

Sod Sad , I respect your decision not to mention the name of those sva and chkae but if you are afraid of saying those names how do readers know who you are talking about ?

Sod Sad said...

ខ្មែរបាត់ដំបង[KhmerBTB]ចងចាំស្គាល់ដឹង មិនបាច់ខំប្រឹងសញ្ជឹងគិតយូរ
ឃើញច្បាស់យល់ពិតប្រឌិតមិនប្ដូរ អាណិតអាសូរដល់ពូជសាសន៏ខ្មែរ...

មិនបាច់មើលពិតឲ្យជិតចាំឆ្ងល់ ច្របូកច្របល់បង្វិលបង្វែរ
សែនសំលាប់ជាតិពិតឥតគិតប្រែ ដូនតាឪម៉ែនឹងយើងផុតពូជ។

ខ្មែរចេះខ្មែរដឹងបន្តិចបន្តួច សែនចាប់ក្របួច ក មិនព្រឺព្រួច
បញ្ចុះបញ្ចូលចិន-យួនផ្ដើមផ្ដួច គ្មានទៅណារួចហួចធ្វើខ្ញុំសែន។

កុម្មុយនិស្តចិន-យួនគេចពួនសំលាប់ ខ្មែរមិនចំណាប់អស់ដីអស់ដែន
តាំងពីពូជស្ដេចភ្លេចខ្លួនភ្លេចប្រាណ ខ្មែរសល់ប៉ុន្មាននឹងស្លាប់តៃហោង!!!

សុទ្ធ សាធ