March 13, 2018

‹‹តុលាការរាស្រ្ត››


3 comments:

Hemondno Viata said...

អំពើនេះបាននឹងកំពុងកើតមាននៅក្នុងព្រះរាជាណាចាក់(ចក្រ)លោក ហ៊ុនសែនជាង៣០​ឆ្នាំកន្លងមកហើយ តែនៅឡើយគាត់នៅពុំទាន់មានពេលទប់ស្កាត់????  ហើយគាត់ក៏ពុំដែលរកាំភ្នែកម្តងណាដែរ ។
សួសំណួរថា៖ លោកហ៊ុន សែនអាចបញ្ជារកំចាត់ បំបាត់បង្កើតច្បាប់ ក្រុមកាប់ក្នុងសង្គមខ្មែរបានទាំងអស់ តែបញ្ហានេះហេតុដូម្ដេចបានជាគាត់មិនព្រម យកច្បាប់កមអនុវត្តន៍ក្នុងសង្គមខ្មែរ? យើងជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបបានជ្រាបច្បាស់ណាស់ថាមកអំពីអ្វី! ។ បញ្ហាដូចនេះវាជាការងាយស្រួលបើគាត់មានច្ឆ័ន្ទៈពិតប្រាកដ ។ ១ គាត់ត្រូវបំបាត់អំពើនីទន្ទភាពក្នុសង្គម ២ ច្បាប់ត្រូវអនុវត្តន៍ឲ្យបានស្មើមុខ ៣ ក្រសួងយុត្តិធម៌ត្រូវតែឯករាជដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋមានជំនឿរទុកចិត្តបានបន្តើៗ កាត់ពន្ថាយអំណាចអាជ្ញាធរ និងទប់ស្កាត់អណាចដែលអាជ្ញាធរណាហួសប្រព័ន្ធបន្ទុករបស់ខ្លួន ។ កាលណាពលារដ្ឋមានទំនុកចិត្ត មានយុត្តិធម៌ដល់ខ្លួនគាត់ សង្គមក៏ល្អទទួលយកបាន ប្រាណពួកគាត់ស្រួល ចិត្តគាត់ស្ងប់ ន៉ោះទាំងអ្នកល្មើស ទាំងពលរដ្ឋខ្ញុំជឿរថា គ្មានពលរដ្ឋខ្មែរណាម្នាក់ចង់ប្រព្រឹត្តបែបនេះឡើយ ។  

Leang Hak Chou said...

មានខ្មែរណាខ្លះជឿថា នេះហើយជាសង្គមត្រូវបណ្តាសារព្រះ... គ្មានជំនួយជាប្រាជ្ញាពីព្រះដែលបង្កើត
ជីវិតខ្លួនមក? ខ្មែរជាច្រើន, ទាំងជំនាន់មុន និងជំនាន់ក្រោយ, សុទ្ធសឹងជាមនុស្សមានវិញ្ញាណ
កាចៗ គួរឱ្យខ្លាច។ មិនត្រឹមតែពួកទាហានហ៊ុនសែន ដែលមានអាវុធក្នុងដៃប៉ុណ្ណោះទេ ដែលកាច
សាហាវ ប៉ុន្តែសូម្បីរាស្រ្តសាមញ្ញខ្មែរ ឬក៏សង្ឃដែលបួសក្នុងសាសនារបស់ខ្លួន ក៏កាចសាហាវខ្លាំងណាស់
ដែរ ដូចយ៉ាងអន្ទិតឈ្មោះ ជួបសម្លាប់។ តាំងពី១៧មករា១៩៧៥ មកទល់បច្ចុប្បន្ន គ្មានខ្មែរណាមាន
ប្រាជ្ញាល្មមនឹងដឹកនាំសង្គមជាតិក្រខ្សត់មួយនេះ ឱ្យបានទៅដល់ទីសុខសាន្តសោះទេ។ ខ្ញុំអាណិតខ្មែរ
អ្នករងគ្រោះជាខ្លាំង។ ដូច្នេះ ខ្ញុំបានខិតខំព្យាយាមសរសេរពន្យល់ខ្មែររាល់គ្នារឿងព្រះ ជារឿយៗដែរ
តែខ្មែរអ្នករៀនសូត្រចេះដឹង ជាជនជាតិដែលពិបាកនឹងជួយ ព្រោះចរិតឆ្មើងឆ្មៃល្ងង់ខ្លៅ ហៅមិនឮ
របស់ខ្លួន។ ខ្ញុំក៏លែងបានសរសេរជាបន្តទៀត ហើយបានត្រឹមចូលមកអានម្តងម្កាល។ ដូច្នេះខ្មែរអើយ
ទ្រាំតាមភ័ព្វព្រេងវាសនាខ្លួនទៅ។ បន្តិចទៀតមនុស្សទាំងផែនដីនឹងចុះនរកទាំងរស់ហើយ បូកទាំង
ខ្មែរដែលបាននិងកំពុងវេទនាផងដែរ។ សូមចងចាំពាក្យទាំងនេះចុះ៕៚

Kim Ea said...

All this drama was a sample a conclusion of justice system ever rendered . I am not abed with this abhorrent criminal or unlawful action of these thugs and vicious revenge, but it showed to us that Khmer justice system was in deep trouble and corrupted . Khmer poor communities was suffering or sometime,their life was bought and by cheap dollars instead of justice have been served .WE are Khmer can saw abused rich or high ranking official driver never respect rue and code of traffic laws . Hit and run or caused a severe injury or been Killed had been bought very cheap by these abuser or some of time a law man can be negotiate in cheap way to avoid jail or prison. With enough bribe for the case, some laws authority can cover up ,or some time avoid jail time by change the circumstance of reports .Then the nation as a whole have big trouble and impunity were a routine in this traffic system .More often Khmer citizen life was very cheap just spent a couple Thousand dollars for funeral cost and compensation ,this is the most insane laws ever seen in this planet . This vicious immediate revenge action was very wrong, and this kind of drama can not allowed in this land ,but this was a reciprocal or controversial of our injustice system under anarchic regime. This cruel revenge killer took the justice with their own hand,it is completely wrong the distrust of nation laws official supposed to do different way in this civilizes nation and better than this .