December 12, 2017

Protest in Washington D.Cប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើបាតុកម្មទាមទារឲ្យអនុវត្តសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស៍ ១៩៩១ បានត្រឹមត្រូវ ដោះលែង កឹម សុខាអ្នកទោសនយោបាយ និងអ្នកទោសមនសិការ ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញ នៅសេតវិមាន រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីងថិន ឌីស៊ី នាថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ព.ស.២៥៦១ គ.ស.២០១៧

Khmers protested to demand a respect of the 1991 Paris Peace Accords, release Kem Sokha, political prisoners and prisoners of conscience in front of the White House, Washington, D.C. on December 10, B.E.2561 A.D.2017
6 comments:

Cambodia Today said...

They know absolutely nothing about Cambodia. They never step a foot on this land. Without Hun Sen in power, the civil war will start because we won't allow Rainsy and Sokha to lead us.

They are incompetent. They have no money, no army, no vision. We are better now without CNRP.

Kohtral said...Ah choy mray stupid yuon Cambodia Today / Narin Vong.
Unlike ah coward yuon kantorb like you who keep on changing names, at least they have the courage to show their true faces, ah choy mray kantorb.

Hemondno Viata said...

ខ្ញុំជាកូនខ្មែរម្នាក់នៅពុំយល់សោះឡើយថា ហេតុអ្វីបានជាខ្មែរអ្នកយល់ថាការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ២០១៨
ខាងមុខ អាចនឹងប្រព្រឹត្តទៅបានឬនៅមានសុពលភាព ប្រកបដោយយុត្តិធម៌ និងត្រឹមត្រូវបាន ។
យើងបានដឹងរួចហើយតទេតើថា លោក ហ៊ុន សែនបានបំផ្លាញគណបក្សប្រគួតដែលធំបានសំរេចហើយរហុតដល់អ្នកដឹកនាំជាន់ខ្ពស់បាននាំគ្នាគេចខ្លួននៅក្រៅប្រទេស ឯមេឃុំខ្លះក៏ត្រូវបានគេចចេញផងដែរ ។
តើគណបក្សនេះមានអ្នកដឹកនាំជំនួសគឹម​ ​សុខា ដើម្បីប្រណាំងជាមួយគណបក្សកាន់អំណាចហើយឬនៅ? តើលោកហ៊ុន សែនចង់ឲ្យមានគណបក្សមួយធំ ហើយរឹងមាំប្រឆាំងជាមួយបក្សរបស់គាត់ទេ?
តើលោកហ៊ុន សែនបានកំពុងនៅក្នុងសភាពបែបណា? តើគាត់ចុះចេញប្រគល់អំណាចទេពេលគាត់ចាញ់? ។ សំណួរទាំងនេះកូនខ្មែរអ្នកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍នយោបាននៅស្រុកខ្មែរឆ្លើយបានទាំងអស់ ។ ដូច្នេះអ្នកក្រាញអំណាចដូច ហ៊ុន សែននេះមានតែរាស្ត្រខ្មែរនិងទ័ពក្នុងជួរប៉ុណ្ណោះដែលអាច
កំញើញគាត់រត់បាន ។ ខ្ញុំនិយាយនេះព្រោះកូនខ្មែរក្នុងស្រុកឬក្នុងស្រុកបានធ្វើបានធ្វើសព្វគ្រប់ហើយ
មិនទាងបានផលអ្វីទាំងអស់ ។ ម្លោះហើយមានតែនាំគ្នាកាន់ដំបងសំពោងទើបមានប្រសិទ្ធភាព ។

ompil kjey said...

Narin Vong/Viet Vong/Viet Cong/Camtodia Today says:

“They have no money, no army, no vision.”

They do not destroy Cambodia’s jungles and ship lumber to eastern barbarians (the Viets) every year, how do you expect them to have money like the Viets’ slaves? You should know better.

They don’t ship sand to Singapore and destroy Cambodia’s rivers and lakes, how do you expect them to have money? You should know better.

They are not slaves to eastern barbarians, how do you expect them to have Vietnamese army running behind the scene killing Cambodians? You should know better.

And “they don’t have vision?” Thirty-two-plus years under the puppet slave hun sen, Cambodia doesn’t even know how to make toothpicks, is that the vision the brainless CPP members have? Thirty-two-plus years under the dumbest hun sen, Cambodia cannot be self-reliant, and has to depend on foreign aids, is that your vision? You should know better.

Hundreds of factory workers faint and collapse to the floor just about every day, is that your vision?

The more you write, the more you make a fool out of yourself, and only your IMMEDIATE family members believe you.

ompil kjey said...

Narin Vong/Viet Vong/Viet Cong/Camtodia Today says:

“They are incompetent.”

If hun sen is so competent, how come he doesn’t trust Cambodian medical staff for his treatment and has to go to Singapore every time? Is it because the “incompetent” Cambodian medical personnel are so arrogant or is it because they don’t have medical knowledge?

Take my advice, DO NOT go to a Cambodian hospital! They will give you wrong injection and you will be paralyzed for life. They brag (just like you) about being “educated” and want to be called “Doctor.” Their verbal training lacks way behind civilization, just like you and hun sen. Don’t you have any shame as a human being?

ompil kjey said...

Narin Vong/Viet Vong/Viet Cong/Camtodia Today says:

“They know absolutely nothing about Cambodia. They never step a foot on this land.”

For them to not step foot in Cambodia and they know that countless eastern barbarians (the Viets) are prevalent in Cambodia today, they must be very smart, are they not? And what does it make people like you who live in Cambodia and do not know that eastern barbarians are in Cambodia? Dumb? Apparently so.

Narin Vong/Viet Vong/Viet Cong/Camtodia Today says:

“Without Hun Sen in power, the civil war will start…”

There is no hun sen in Thailand, how come they don’t have civil war there? Is it because their leaders are smart and hun sen is dumb?

Do you think at all before you vibrate your tongue and spit out words?