August 8, 2014

សុំនិយាយផង!


74 comments:

Anonymous said...

លីឌៀប ខាំឣួតប្រាប់គេថាមក USA ជា student មុនឆ្មាំ1975
ប៉ុន្តែសរសេរ English មិនត្រូវជ្រុងរហូតដល់សព្វថ្ងៃ ហេតុឣីចាំភរ គេ?
បើ លីឌៀប ចេះភរពីប្រវត្តខ្លួនឣែង តើអត្ថបទរបស់ លីឌៀប មានការពិត ប៉ុនណា?
Do you ever read Ly Diep’s response to your comments in English; even though you wrote your comments in English?
No, because he does not know how to write it correctly.
His ego prevents him from advancing himself in writing English.

Anonymous said...

តាមការសរសេរ ជារាងរហូតមក លីឌៀប ដឹងល្បិចកល ហ៊ុនសែន យួន និង គណះបក្សផ្សេងៗ ឣែទៀតទាំងឣស់។

សុំសួរថាតើហេតុឣ្វី លី ឌៀប មិនទៅបង្កើតបក្សមួយ ខ្លួនឯងទៅ ដើម្បីជួយជាតិខ្មែរ?
ចូលទៅចរចារខ្លួនឯងទៅ ! យកប្រយោជន៍ ខ្លួនឯងទៅ !
ដឹងឣស់ហើយ ! ចេះឣស់ហើយ ! ពីព្រោះរឿងនយោបាយខ្មែរ គ្មាននរណា ឆ្លាតជាង លីឌៀប ទេ!
ឬមួយគ្មានលុយ? ប្រាប់ឣាខ្វាងទៅវាជួយភ្លាម ។
នៅទីនេះ ឣុចឣាល បានការឣី?

សុំនិយាយផង! ឣាឡប់ឣី?
ទៅធ្វើតែម្ដងទៅ នៅគ្រុសបានការឣី ឣាឡប់នេះ!

Anonymous said...

Hey 10:40am... if you said you did not ever read his comment in english, how can you said he did not write it?

Anonymous said...

We welcome your comments, but please stay focused and be respectful. All viewpoints are welcome, but comments should remain on the topic set by the original blog post. Please avoid personal attacks, profanity, and aggressive behavior.

Anonymous said...

Who cares about writing wrong or right according to Enblish grammar, the main topic is very important for the readers to understand.

Most of the time like myself I have 10 minutes break from work, then I take 2 to 3 minutes to access the webside, I have no time to review my writing that is correctly or not in accordence to grammar or verb using in the sentence.

Anonymous said...

hey 10:36am... normally, the loser makes this kind of stupid comment.

Anonymous said...

សុទ្ធតែអាមេចោរ និង អាមេបោកគ្នាវាទាំងអស់ហ្នឹង!

តំណាងរាស្ត្រគណបក្សសង្គ្រោះចោរទាំង៥៥ រូប ចូលស្បថកាន់តំណែងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រ ចោរ ដោយប្ដេជ្ញាផ្ដល់នីតិសាស្ដ្រដល់រដ្ឋាភិបាលចោរ ដើម្បីបន្ដការអនុវត្ដន៍វ៉ៃកាប់សម្លាប់ និងចាប់ខ្មែរស្លូតត្រង់ដាក់គុកតទៅទៀត....
ហើយក៏ដើម្បីការពារងារជាឯកឧត្ដម លោកស្ដ្រីជំទាវ ក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែរ។
ម្យ៉ាងទៀត បើតាមការអង្កេតនៅក្នុងរូបភាពនេះឃើញថាអ្នកដែលសប្បាយច្រើនជាងគេគឺ :
សម រង្ស៊ី / កឹមសុខា និង ជូរ ឡុង សូម៉ារ៉ា ដែលត្រូវជាប្រពន្ធរបស់សម រង្ស៊ី នោះទេតើ...

Anonymous said...

August 8, 2014 at 12:50 PM
How about you?
Must be a gangster.

Anonymous said...


Jendhamuni, Do you know that LY Diep attacks CNRP like PHAY Siphan ???

Anonymous said...

លីឌៀប ព្រូសឣួតប្រាប់គេដោយសរសេរ comment ជាភាសាបារាំង !
ប៉ុន្តែសរសេរ Français មិនត្រូវជ្រុងរហូតដល់សព្វថ្ងៃ ហេតុឣីចាំភរ គេ ?
បើ លីឌៀប ចេះភរពីប្រវត្តខ្លួនឣែង តើអត្ថបទរបស់ លីឌៀប មានការពិត ប៉ុនណា ???
Do you ever read Ly Diep’s response to your comments in French; even though you wrote your comments in French ?
No, because he does not know how to write it correctly. He writes “Français cheval” !
His ego prevents him from advancing himself in writing French.
ណ្ហើយឣន្ទិត លី ឌៀប ទៅបង្កើតបក្សមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងទៅ !

Anonymous said...

August 8, 2014 at 11:08 AM

Don’t worry about your grammar, typo…nobody cares.
They talk about the over 30 years experienced journalist, Ly Diep, who sits at home typing the words into his computer, ok.

Anonymous said...

Lauk August 8, 2014 at 2:09 PM,

Vos commentaires n'ont aucun sens. Ils ne vous emmènent nullement. Lauk LY travaille bien en tant qu'un journaliste de métier. Il fais et continuer à faire de son mieux. Il faut que vous vous arrêtez de critiquer inutilement les gens qui travaillent en leur conviction en vue de la sauvegarde de notre pays. Notre vrai ennemis, ce sont des Yuons qui sont en train de prendre réellement notre terre pour toujours.
Cordialement,
Kaun Khmmer.

Anonymous said...
ដំណឹងចុងក្រោយ! ដំណឹងចុងក្រោយ!

មានពណ័តែមួយ តើមានប្រយោជន៏អ្វីលាប តទៅទៀត ?


កាលពី​ព្រឹក​ថ្ងៃ​សុក្រ​នេះ ០៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន ​សែន បាន​ថ្លែង​​ទៅកាន់​ស្នើឲ្យ គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិបញ្ឈប់​នូវ​ការ​លាប​ពណ៌​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា រួម​ទាំងរូបលោក​ថា ជា​ “អាយ៉ងយួន ” ឬ​ជា​យួន ជា​វៀតណាម ដូច​ពេល​កន្លងមក​។លោក​សម​រង្ស៊ី យល់ព្រមតាមការស្នើ ហ៊ុន ​សែនហើយ។


នាព្រឹកថ្ងៃទី ០៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៤ ​លោក​សម​រង្ស៊ី ក៏​បាន​គូសបញ្ជាក់ថា គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ចាប់ពី​ពេលនេះ​តទៅ នឹង​ប្រកាន់យក​នូវ​វប្បធម៌​សន្ទនា ដោយ​បញ្ចប់​នូវ​វប្បធម៌​វាយប្រហារ ទោះ​ជា​ការ​រិះគន់​ តាម​ពាក្យសម្តី និងក៏ត្រូវបញ្ចប់នូវការលាបពណ័គ្នាដែរ​។

នេះបញ្ចាក់ថា លោក​សម​រង្ស៊ី ទទួលស្គាល់ថា អ្វីដែលថាលោក​ហ៊ុន ​សែន ជា​ “អាយ៉ងយួន ” ឬ​ជា​យួន ជា​វៀតណាម ជាការលាបពណ័ប៉ុណ្ណោះ ។

ដូច្នេះគ្មានការលាបពណ័ បន្តបន្ទាប់ទៀតឡើយ។

ដូចនេះអំណេះតទៅ គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជានឹងគណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិមានពណ័តែមួយ។តើមានអ្វីនឹងលាបពណ័ តទៅទៀត ?។

ហើយមួយយ៉ាងទៀត គណបក្ស​សង្គ្រោះ ប្រកាន់យក​នូវ​វប្បធម៌​សន្ទនា ដោយ​បញ្ចប់​នូវ​វប្បធម៌​វាយប្រហារ ទោះ​ជា​ការ​រិះគន់​ តាម​ពាក្យសម្តី ។

ដូចនេះ គណបក្ស​សង្គ្រោះ ជាតិ ពុំមានទួនាទីជាគណបក្ស ប្រឆាំងទៀតឡើយ។

តើទួនាទី ជាអ្នក ប្រឆាំង ជាភារះកិច្ច នរណាទៅ ?

បញ្ហាដែនដី បញ្ហាកោះ បញ្ហា យុត្តិធម៌សង្គម។ល។នឹង។ល។

ត្រូវចប់ឫ?ព្រោះគ្មាននរណាប្រឆាំង។

ដូរមិនដូរ ទីបំផុតដូរ អ្វីទៅ ?


Anonymous said...

at 4:03 PM

Ly Diep works for “la sauvegarde de notre pays.”
It is more like Ly Diep works so hard to break Khmer UNITY, and we are not going to let him do that.
We are not as dumb as you think, so get lost Frenchee!


Anonymous said...


August 8, 2014 at 4:03 PM,
Do you know who is PHAY siphan ?
Do you know that LY Diep attacks CNRP like PHAY Siphan ???

Anonymous said...

August 8, 2014 at 4:03 PM,
"Il fais et continuer à faire de son mieux" Bizarre ???

Do you know that LY Diep attacks CNRP like CHHUM Kosal, SOY Sopheap, and so on ... ??? Through his lyrics, Do you see really that LY diep intends to help unify all Khmrrs ?

Anonymous said...

August 8, 2014 at 4:03 PM,
"Il fais et continuer à faire de son mieux" Bizarre ???

Do you see really that LY diep intends to help unify all Khmers ??? Why LY Diep attacks CNRP like CHHUM Kosal, SOY Sopheap, and so on ...Through his lyrics, ?

Anonymous said...

August 8, 2014 at 4:03 PM

We have been following Ly Diep long enough to understand his real intension.
We did not just follow him a few weeks ago.

Anonymous said...

លីឌៀប ព្រូសឣួតប្រាប់គេដោយសរសេរ comment ជាភាសាបារាំង !
ប៉ុន្តែសរសេរ Français មិនត្រូវជ្រុងរហូតដល់សព្វថ្ងៃ ហេតុឣីចាំភរ គេ ?
បើ លីឌៀប ចេះភរពីប្រវត្តខ្លួនឣែង តើអត្ថបទរបស់ លីឌៀប មានការពិត ប៉ុនណា ???
Do you ever read Ly Diep’s response to your comments in French; even though you wrote your comments in French ?
No, because he does not know how to write it correctly. He writes “Français cheval” !
His ego prevents him from advancing himself in writing French.
ណ្ហើយឣន្ទិត លី ឌៀប ទៅបង្កើតបក្សមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងទៅ !

Anonymous said...


បើលី ឌៀប ចេះកុហក់ពីប្រវត្តខ្លួនឯង តើអត្ថបទរបស់លី ឌៀបទាំងឡាយ posted by Jendhamuni មានការពិតទេ ??? … ???
ណ្ហើយឣន្ទិត លី ឌៀប ទៅបង្កើតបក្សមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងទៅ !

Anonymous said...

August 8, 2014 at 4:03 PM,
"Il fais et continuer à faire de son mieux"
- Bizarre ??? What do you mean ?

Anonymous said...

August 8, 2014 at 4:03 PM,
"Il fais et continuer à faire de son mieux" = Français cheval encore !!! > Do you understand August 8, 2014 at 4:03 PM ?

Anonymous said...

Ly Diep is just a sick man.

Anonymous said...

សូមូរ៉ាប្រពន្ធសមរង្សី​?

មានដឹងអីបនិ្ដច!កំុតែបានបងប្រាប់!

Anonymous said...

4:22PM, 5:28PM, 6:22PM, 6:38PM, 6:49PM, 7:15PM, 7:29PM, 7:52PM, 7:59PM and 8:25PM,

If you join hands with a thief is a thief!

When CNRP joined hands with a thief is a thief.

The difference between Ly and Siphan is a thief and the other is a freelance journalist.

If CNRP does not want to be criticized do not join hands with thieves.

Beside this CNRP betrayed the will of the Cambodian people.

Get your fact straight, would you!

Anonymous said...

4:22PM, 5:28PM, 6:22PM, 6:38PM, 6:49PM, 7:15PM, 7:29PM, 7:52PM, 7:59PM and 8:25PM,

All of you are bastards!!

All you did is to protect your own boss, not the interest of the nation!!

It all turned out to be sham and hypocrisy!!

Stop your nensense, would you!!

Anonymous said...

Correct: nonsense

Anonymous said...

August 8, 2014 at 9:54 PM ! ឌៀបឣើយឌៀប !!!

ចំពោះ 6:49PM, 7:52PM, 4:22PM, 5:28PM, 6:22PM, 6:38PM, 6:49PM, 7:15PM, 7:29PM, 7:52PM, 7:59PM and 8:25PM, 6:38PM, 6:49PM, 7:52PM, 7:59PM, 5:28PM, 6:22PM, 4:22PM, 5:28PM, 6:49PM, 7:15PM, 6:22PM, 6:38PM, 6:49PM, 7:15PM, 7:29PM, 8:25PM, 6:38PM, 6:49PM, 7:52PM, and so on ទុកពួកគាត់មួយកន្លែងសិនទៅ… … … !!! !!! !!!

ចំណែក ឌៀបឯងវិញ ទៅចង ក ទៅ... !!!

Anonymous said...

August 8, 2014 at 10:14 PM ! ឌៀបឣើយឌៀប !!!
ចំពោះ 6:49PM, 7:52PM, 4:22PM, 5:28PM, 6:22PM, 6:38PM, 6:49PM, 7:15PM, 7:29PM, 7:52PM, 7:59PM and 8:25PM, 6:38PM, 6:49PM, 7:52PM, 7:59PM, 5:28PM, 6:22PM, 4:22PM, 5:28PM, 6:49PM, 7:15PM, 6:22PM, 6:38PM, 6:49PM, 7:15PM, 7:29PM, 8:25PM, 6:38PM, 6:49PM, 7:52PM, and so on
ទុកពួកគាត់មួយកន្លែងសិនទៅ… … … !!! !!! !!!

លី ឌៀប បាន Jendhamuni សរសើរ ស្រឡាញ់ រាប់ឣាន ចូលចិត្ត ជួយpost texts ឲ្យ ! លី ឌៀបរិតតែ បានចិត្តឡើងៗ !!!

Anonymous said...

@10:27pm... now you are bewildering! get lost my friend!

Anonymous said...

នែនាងចិន្ដាមុន្នី ! បើនាងជាអ្នកសារពត៌មានមែន នាងត្រូវតែបង្ហាញនូវឯករាជភាពនឹងអព្យាក្រឹតពិតប្រាកដរបស់នាង
កុំធ្វើតាមគំនិត អ្នកណា ពន្យុះឱ្យសោះណានាងណា។
ហើយក៏កុំលុបការបញ្ចេញមតិឯករាជរបស់អ្នកឯទៀតឱ្យសោះ។

បើនាងធ្វើកន្លែងនេះបាន នាងនឹងគ្មានសត្រូវ ឬអ្នកសារពត៌មានណាម្នាក់ហ៊ាន រិះគន់ឬជេរប្រទេចដាក់បណ្ដាសា មកដល់នាងនឹងពូជពង្សវង្សត្រកូលរបស់នាងនឹងប្ដីនាងបានឡើយ៕

ជឿលោកតាណាចៅ!

Anonymous said...

@10:53pm...write your own article! stop chasing mr. ly's tail !!!!!!!!!!!!

Anonymous said...

@10:58pm... jen posts the pros and the cons for you to judge and to decide !!!!!!!!!!
she does her job and you do your !!!!

Anonymous said...

ជឿលោកតាណាចៅ!
August 8, 2014 at 10:58 PM

Choss Tar kanhchas Eung Kor Ar Krok Mless Kit Dak Bandas Sar Dol a very nice person like Jendha.
Niss Barn Chom Chear Ah Chas Chkuot Mern !!

Anonymous said...

11:19 PM

"a very nice person like Jendha."

Are you kidding me shit-head?

Anonymous said...

August 8, 2014 at 11:24 PM
Are You Ah that Kanhchas Leukeu OK?

Anonymous said...

We welcome your comments, but please stay focused and be respectful. All viewpoints are welcome, but comments should remain on the topic set by the original blog post. Please avoid personal attacks, profanity, and aggressive behavior.

Anonymous said...

តាមការមើលឃើញ មានតែJendhamuni ម្នាក់ប៉ុណ្ណោះ ដែលជួយមើល ជួយលប់ ជួយដាក់ ជួយជ្រោមជ្រែង LY Diep។ One day, the computeur said that the LY Diep’s comment is a spam ! e.g.

Jendhamuni said...
Dear Mr. LY Diep,
Please rewrite your response. It was treated as a spam …

Anonymous said...

បងប្អូនកុំច្រឡំណា លីឌៀបសរសេរ កាសែត្រ៣០ឆ្នាំហើយ ហើយជាអ្នកបង្កើតកាសែត្រ អង្ករបូរីផង ហើយគាត់ជាអ្នកពូកែសរសេររិះគន់ស្តេចស៊ី ហនុលើស សុប៉ូលីន ១០០ដងទៅទៀត ហើយនៅពេលចុងក្រោយនេះ មុខសញ្ញាគាត់ គឺសង្រ្គោះជាតិ តែមិនដែលមានឃើញ អត្ថបទមួយណាដែលទាក់ទង ហ៊ុន សែន ដែលមានអំណាចជាង៣០ឆ្នាំនេះទេ ហេតុដូច្នេះហើយ បានជាលីឌៀប ខ្លួនគាត់បានដាក់ពាក្យសុំរង្វាន់ ណូបែល នៅពេលខាងមុខនេះ ពីខាងពូកែរិះគន់ ស្តេចនឺង សង្រ្គោះជាតិ ខ្ញុំថាលោកឌៀបដូចឡប់ដឺង មិនដែលថាមាន រង្វាន់ខាងរិះគន់ផងហ្នឹង ដូចជាចង់បានរង្វាន់ខ្លាំងដូច ហ៊ុន សែន បានសញ្ញាប័ត្រ មិនបាច់រៀនអញ្ចឹង ហើយមិនដែលឮអ្នកកាសែត្រណា បានរង្វាន់ ណូបែល ទេ ហើយបើរង្វាន់បងប្អូនឱ្យក្នុង កុំម៉ិន វិលោកអើយ វាងងឹតមុខទៅហើយ មិនដឺងជាអ្នកកាសែត្រស្អីគេទេ មើលទៅចាញ់ហើយអន់ជាងទាំង ព្រះសេអាមេត្រី ទៀង វុទ្ថី ទៅទៀត មានចាស់២នឺងមនុស្សគេដើរអប នោះខុសតែមានគេអាណិត ឯឌៀគ្រាន់តែអាងសសេរកាសែត្រ្៣០ឆ្នាំ ហើយអួតថាស្នេរហាជាតិ ហើយចង់បានរង្វាន់ ណូបែល តើវាយ៉ាងណាដែរបងប្អូន?

Anonymous said...

រំលឹកឡើងវិញរឿងដាក់ឈ្មោះ ឌៀបចាក់ចុច ៖

Anonymous said... (ឌៀបស្នើ ?)
សូមជំរាបមកកញ្ញាចិន្តាមុនី,
ចំពោះខ្ញុំសូមកញ្ញារក្សាទុកការបញ្ចេញយោបល់នៅដដែល
ដោយគ្រាន់តែដកជំរើស anonymous ចេញបានហើយ ។
Open ID ជាវិធីដ៏ល្អដើម្បីបំបាត់ការប្រើពាក្យសំដីអសីលធម៏ផង
និងបង្ហាញឲឃើញនូវការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកបញ្ចេញយោបល់
រៀងៗខ្លួនផង ។
ដោយគោរពរាប់អានយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ,
លី ឌៀប

Jendhamuni said... (Jendha ឆ្លើយ !!!)
Dear Mr. Ly Deip,
I will only remove comments with obscene and profane words, not criticism, sir. Thank you.
With Respect,
Jendhamuni

Anonymous said...

August 9, 2014 at 12:19 AM
Ly Ngoc Dinh
People don't have thick skin like you. That's why they use anonymous.
They created anonymous for a reason. OK sick head Diep.

Anonymous said...

>តាមការមើលឃើញ មានតែJendhamuni ម្នាក់ប៉ុណ្ណោះ ដែលស្គាល់ចិត្ត ស្គាល់ថ្លើម ស្គាល់ប្រម៉ាត់ ជួយជ្រោមជ្រែង post Diep’s texts…
រឿងដាក់ឈ្មោះ ឬមិនដាក់ ឌៀបជាមនុស្សពុតត្បុតឣាក្រក់… ជួនកាល ម៉េចបានឌៀបឣត់ដាក់ឈ្មោះដែរ ??? ៖

Unknown said... (ឌៀបស្នើ ?)
សូមស្នើAnonymous Comment
ហើយជំនួសដោយ e-mail !
ដោយគោរពរាប់អាន,
លី ដៀប
4:45 AM

Jendhamuni said... (Jendha ឆ្លើយ !!!)
Hmmmm....Sweet, more swearing for Jendhamuni.
My heart will go on and on ;)
5:22 AM

Anonymous said...

ជម្រាបមកលោកលី ឌៀប !
សូមលោកលី ឌៀប ជួយស្រាវជ្រាវរកការពិតឧ្យ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ឃើញជូនប្រជាជនខ្មែរបានជ្រាបផងពី៖
កិច្ចចចាពីថ្ងៃទី២២កក្កដា២០១៤បានសម្រេចចូលធ្វើសម្បថពីថ្ងៃទី៥កក្កដា២០១៤រហូតមកដល់ថ្ងៃ
បានចូលប្រជុំរដ្ខសភាពីថ្ងៃទី៨កក្កដា២០១៤នេះ។
លោកសមរង្ស៊ីលោកគុយប៊ុនរឿននឹងអេងឆៃអៀងបានទទួលប្រាក់ចំនួនម្ភៃលានដិល្លារសហរដ្ខអា
មេរិក(២០.០០០.០០០)ពីហ៊ុន សែន ។ តែហ៊ុន សែនបានប្រកែកថាមិនបានសូកអ្នទាំងបីនាក់នេះទេកាលពីថ្ងៃទី៨កក្កដា២០១៤នេះ ។
តើលោកលី ឌៀបយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះអំពើពុករលួយដែលហ៊ុនសែននឹងសមរង្ស៊ីបានធ្វើនេះ។ កាលពីឆ្នាំ២០០៣លោកសមរង្ស៊ីបានបកអាក្រាតរឿងពុករលួយនេះថាហ៊ុន សែនបានសូកប្រាក់ចំនួនហាសិបលាន(៥០.០០០.០០០)ដុល្លារឧ្យទៅនរោរត្តម ប្ញណ្ណរិទ្ធ ។
កាលពីថ្ងៃទី១៣កុម្ភៈ២០០៦ពេលដែលសមរង្ស៊ីសុខចិត្តយល់ព្រមបញ្ចុះពី២ភាគ៣មក៥០បូកមួយ
វិញ។ តើហ៊ុន សែនសូកសម រង្ស៊ីអស់ប៉ុន្មាន
លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ?​។
កាលពីក្រោយឆ្នាំ១៩៩៧ តើហ៊ុន សែនសូកប្រាក់អស់ចំនួនប៉ុន្មានលានដុល្លារដើម្បីឧ្យសមរង្ស៊ីដកពាក្យបណ្តឹងលែងចោទប្រកាន់ថាហ៊ុន សែនជា
អ្នកនៅពីក្រោយការគប់គ្រាប់បែកពីឆ្នាំ១៩៩៧?។
តាមយោបល់ខ្ញុំ ខ្ញុំជឿរជាក់ថាច្បាស៉ជាមានអំពើពុលករលួយនេះមែនយ៉ាងពិតប្រាកដ ព្រោះសម
រង្ស៊ីមិនអាចរស់បានទេតាំងពីឆ្នាំ១៩៩៧រហូតមកដល់ថ្ងៃនេះបើហ៊ុន សែនឧ្យប្រាក់ ?​។
ដូច្នេះសម រង្ស៊ីមិនមែនជាអ្នកស្នេហាជាតិបំរើជាតិខ្មែរទេ ? ព្រោះសមរង្ស៊ីជាកូនកាត់យួនដោយមានម្តាយជាយួនសុទ្ធ។ ឯលោកសម សារីពិតជាមិនមែនឪពុកបង្កើតរបស់សម រង្ស៊ីទេ ព្រោះពេលសម រង្ស៊ីកើតពីឆ្នាំ១៩៤៩លោកសម សារីនៅឯប្រទេសបារាំង ។

Anonymous said...

សុទ្ធតែពួកអាបោកដូចតែគ្នា តែដល់ល្បិចបោកមិនដល់គេតាំងតាមរករឿងគេ សង្រ្គោះជាតិបោកថ្នាក់លើហើយដឺង ឯ ទៀង វុទ្ធី បោកមិនបានប៉ុន្មានឆ្នាំផង មានមនុស្សតាមសំពះរាប់មិនអស់ រីឯលីឌៀបខំសរសេរ បោកគេ៣០ឆ្នាំហើយ បែរជាបានលទ្ធផលបែបនេះ។ មើលទៅល្បិចបោកលោកឌៀបបែបអន់ហើយដឹង?

Anonymous said...

ជម្រាបមកលោកលី ឌៀប !
សូមលោកលី ឌៀប ជួយស្រាវជ្រាវរកការពិតឧ្យ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ឃើញជូនប្រជាជនខ្មែរបានជ្រាបផងពី៖
កិច្ចចចាពីថ្ងៃទី២២កក្កដា២០១៤បានសម្រេចចូលធ្វើសម្បថពីថ្ងៃទី៥កក្កដា២០១៤រហូតមកដល់ថ្ងៃ
បានចូលប្រជុំរដ្ខសភាពីថ្ងៃទី៨កក្កដា២០១៤នេះ។
លោកសមរង្ស៊ីលោកគុយប៊ុនរឿននឹងអេងឆៃអៀងបានទទួលប្រាក់ចំនួនម្ភៃលានដិល្លារសហរដ្ខអា
មេរិក(២០.០០០.០០០)ពីហ៊ុន សែន ។ តែហ៊ុន សែនបានប្រកែកថាមិនបានសូកអ្នទាំងបីនាក់នេះទេកាលពីថ្ងៃទី៨កក្កដា២០១៤នេះ ។
តើលោកលី ឌៀបយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះអំពើពុករលួយដែលហ៊ុនសែននឹងសមរង្ស៊ីបានធ្វើនេះ។ កាលពីឆ្នាំ២០០៣លោកសមរង្ស៊ីបានបកអាក្រាតរឿងពុករលួយនេះថាហ៊ុន សែនបានសូកប្រាក់ចំនួនហាសិបលាន(៥០.០០០.០០០)ដុល្លារឧ្យទៅនរោរត្តម ប្ញណ្ណរិទ្ធ ។
កាលពីថ្ងៃទី១៣កុម្ភៈ២០០៦ពេលដែលសមរង្ស៊ីសុខចិត្តយល់ព្រមបញ្ចុះពី២ភាគ៣មក៥០បូកមួយ
វិញ។ តើហ៊ុន សែនសូកសម រង្ស៊ីអស់ប៉ុន្មាន
លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ?​។
កាលពីក្រោយឆ្នាំ១៩៩៧ តើហ៊ុន សែនសូកប្រាក់អស់ចំនួនប៉ុន្មានលានដុល្លារដើម្បីឧ្យសមរង្ស៊ីដកពាក្យបណ្តឹងលែងចោទប្រកាន់ថាហ៊ុន សែនជា
អ្នកនៅពីក្រោយការគប់គ្រាប់បែកពីឆ្នាំ១៩៩៧?។
តាមយោបល់ខ្ញុំ ខ្ញុំជឿរជាក់ថាច្បាស៉ជាមានអំពើពុលករលួយនេះមែនយ៉ាងពិតប្រាកដ ព្រោះសម
រង្ស៊ីមិនអាចរស់បានទេតាំងពីឆ្នាំ១៩៩៧រហូតមកដល់ថ្ងៃនេះបើហ៊ុន សែនឧ្យប្រាក់ ?​។
ដូច្នេះសម រង្ស៊ីមិនមែនជាអ្នកស្នេហាជាតិបំរើជាតិខ្មែរទេ ? ព្រោះសមរង្ស៊ីជាកូនកាត់យួនដោយមានម្តាយជាយួនសុទ្ធ។ ឯលោកសម សារីពិតជាមិនមែនឪពុកបង្កើតរបស់សម រង្ស៊ីទេ ព្រោះពេលសម រង្ស៊ីកើតពីឆ្នាំ១៩៤៩លោកសម សារីនៅឯប្រទេសបារាំង ។

Anonymous said...

...
.លី ឌៀប ឣត់ចេះ ឣត់ស្គាល់ FaceBook !
.លី ឌៀប Français cheval !
.លី ឌៀប English cheveux !
ណ្ហើយឣន្ទិត លី ឌៀប ! ទៅបង្កើតបក្សមួយខ្លួនឯងទៅ !

Anonymous said...

តាមពត៌មានមកថាប្រហោងកណ្តួយមីចិន្តាមុនីឯងហោករីធំបិទសេរមិនជីតទេ ? មីសំផឹងឯងទើបតែបានទៅជួលពេទ្យឧ្យដេរបង្រួមមកវិញនេះទេ​ ?
ពីអញ់ធ្លាប់ចុយកណ្តួយហង់់ឯងច្រើនដងមកហើយ

Anonymous said...


Jendhamuni, Do you know that LY Diep attacks CNRP like PHAY Siphan ???

Anonymous said...

yes all are cheating look at Soun sereyratha just talk in his Radio and didn't get anything but moneyare flowing in from all over the world. Do he is cheating?
all that mean when some one do something and make some one to believing you even is true or not. It's a politic of cheating.it'is like Mr Ly Diep every day he write about cnrp cheating ,taking people money but from other side said he cnrp was good for them it's the last hope for khmer to save cambodia .and diep said i told you so cnrp is not the right guy but diep didn't said who is the right one .If not cnrp It's cpp because only two are in the show that mean diep don't want cnrp in the show and he want only cpp only that why most people don't like Diep cheating like that.

Anonymous said...

គេថាចោរ សំរង្ស៊ី ជាចោរកាលីបខ្ពស់មានសញ្ញាប័ត្រ ឯចោរ លីឌៀបជាចោរ ការលីបទាប ចោអំបុកអំបែក ព្រោះចោរបោកគេដូចតែគ្នាទេ ឌៀបខំទៅក្រែងបានឡើងស្តេចបោក ដូច អ៊ៀគឹម ស្រែង ពូកែរជេរបោកគេ រួយគាត់ដាក់ឈ្មោះគាត់ ជាស្តេចជេរ ឃើុញទេ។

Anonymous said...

Jendhamuni !
. Do you know who is PHAY siphan ?
. Do you know that LY Diep attacks CNRP like CHHUM kosal, SOY sopheap, ... ?

Anonymous said...


In Cambodia, there are two big parties CPP and CNRP !
CPP attacks CNRP. And Mr. LY Diep attacks also CNRP ! In the eyes of everyone, LY Diep helps CPP.
We don’t care if LY Diep works for PPC, it's normal, it is his right !
At the same time, LY Diep declares that He is independent but He attacks daily CRNP assisted by Mrs. Jendhamuni !
That's the problem ! We don’t unstertand ! Thus, everyone wants to know !
ណ្ហើយឣន្ទិត លី ឌៀប ! ទៅបង្កើតបក្សមួយខ្លួនឯងទៅ !

Anonymous said...

...
.លី ឌៀប ឣត់ចេះ ឣត់ស្គាល់ FaceBook !
.លី ឌៀប Français cheval !
.លី ឌៀប English bass cheveux !
ណ្ហើយឣន្ទិត លី ឌៀប ! ទៅបង្កើតបក្សមួយខ្លួនឯងទៅ !

bass = បះ

Anonymous said...

Hey all Idiots!... Listen... half of the youths and khmers inside and outside of cambodia are lost trust of sam and ken already!
you hear?

Anonymous said...

August 8, 2014 at 10:58 PM និយាយថា :

នែនាងចិន្ដាមុន្នី ! បើនាងជាអ្នកសារពត៌មានមែន នាងត្រូវតែបង្ហាញនូវឯករាជភាពនឹងអព្យាក្រឹតពិតប្រាកដរបស់នាង
កុំធ្វើតាមគំនិត អ្នកណា ពន្យុះឱ្យសោះណានាងណា។
ហើយក៏កុំលុបការបញ្ចេញមតិឯករាជរបស់អ្នកឯទៀតឱ្យសោះ។

បើនាងធ្វើកន្លែងនេះបាន នាងនឹងគ្មានសត្រូវ ឬអ្នកសារពត៌មានណាម្នាក់ហ៊ាន រិះគន់ឬជេរប្រទេចដាក់បណ្ដាសា
មកដល់នាងនឹងពូជពង្សវង្សត្រកូលរបស់នាងនឹងប្ដីនាងបានឡើយ៕

ជឿលោកតាណាចៅ!

-----------

លោកតាឣើយនាងចិន្ដាមុន្នី ឣត់ចេះឣានអក្ខសរខ្មែរទេ។
តែនាងធ្វើជា "ឣាចឣាននឹងថ្ងាស់បាន"។
លោកតាឣាចធ្វើ test នាងបាន ដោយសរសេរ ឌឺដងដាក់នាង
ជាឣក្ខសរខ្មែរសុទ្ធ ។
ប៉ុន្តែបើលោកតាសរសេសរ comment ដដែលជាភាសារ English វិញ, comment នោះនឹងត្រូវនាងលប់ចោល។
ខ្ញុំបានសាករួចហើយ តែកុំឣោយ លីឌៀប ដឹង ពីព្រោះ លីឌៀប ជាភ្នែកនិងច្រមុះនាង។ រក​អត្ថបទថ្មីៗសាក លមើល។

នាងមានចារិកមិនខុសពី លីឌៀប ទេ នាងមិនចេះឣក្ខសរខ្មែរ​ តែធ្វើរឹកដូចចេះ។
មិនខុសពី លីឌៀប នៅក្នុង comment លោកទីមួយនៅ​ August 8, 2014 at 10:40 AM នោះទេ។
មនុស្សវាទាល់តែ មាន ចារឹកប្រហាក់ប្រហែលគ្នា ទើបសែបគប់គ្នាបាន។

Anonymous said...

2:55 AM

Do you have a nightmare?
Go back to sleep, shit-head!


Anonymous said...

Ly diep is declare He is independence but what kind of independence is this ? Diep never pick any story or problem from cpp at all. It like Hun sen never see any problem with YUON at all Only problem is cnrp like Ly Diep said Diep should not claim like Sihaknouk claim as Independence but let Viet kong do what ever they want in Cambodia . did you see lY diep said all of cnrp supporter was dump .because they didn't believe Diep than you call all of them dump. ha ha it 's so amazing and Jendha now that but she post every Ly diep write.It's smell like a fish it might be fish.

Anonymous said...

.លី ឌៀបមានកាសែតឣង្គរបូរីហើយ មិនចុះផ្សាយ បែរជាមកត្រូវរ៉ូវជាមួយ Jendhamuni in kimedia.blogspot.fr។ ត្រូវរ៉ូវហើយ ឌៀបក៏ស្ពាយឣង្ករ(texts)យកមកសុំឲ្យ Jendhamuni ដាំបាយឲ្យស៊ី។ Jendhamuni ដាំបាយឆិ្ឣនហើយ Jendhamuni ដួសបាយដាក់ចាន់ឲ្យទៀត។ តើ Jendhamuni បញ្ចុកបាយលី ឌៀប ឬឣត់យើងនឹងដឹង នឹងឃើញនៅថ្ងៃក្រោយ… … ជួយតាមដានទាំងឣស់គ្នា…

Jendhamuni said... (Jendhmuni ឲ្យដំណឹងទៅឌៀប !)
Dear Mr. LY Diep,
Please rewrite your response. It was treated as a spam …

Anonymous said...

Jendhamuni ដាំបាយឆិ្ឣន(posted texts)ហើយ Jendhamuni ដួសបាយដាក់ចានឲ្យទៀត។
ល្ឣឣ្នកទាំងពីរ ! ជួយគ្នាទៅមក !

Jendhamuni said... (Jendhmuni ឲ្យដំណឹងទៅឌៀប !)
Dear Mr. LY Diep,
Please rewrite your response. It was treated as a spam …

Anonymous said...

សូមកូនខ្មែរជ្រាបនឹងយល់ដឹងឧ្យបាច្បាស់ថា ៖
ទឹកឡើងត្រីស៊ីស្រមោច !
ទឹកហោចស្រមោចស៊ីត្រី​!
នៅពេលទឹកឡើងលិចលង់ស្រមោចត្រូវតែងាប់ហើយមិនមែនត្រីធ្វើឧ្យស្រមោចងាប់ហើយបានស៊ីនោះទេស្រមោចងាប់ដោយសារទឹកធ្វើឧ្យងាប់

មិនមែនត្រីសម្លាប់ស្រមោចដោយផ្ទាល់សម្រាប់់
ធ្វើជាចំណិរបស់វាទេ​។សូមកូនខ្មែរយល់ឧ្យបានច្បាស់កុំច្រឡំ ?
ឯទឹកហោចស្រមោចស៊ីត្រីម្តងវិញ ។​ ក៏កូនខ្មែរ
គប្បីយល់ឧ្យបានច្បាស់ដែរ​ ? មិនស្រមោចទៅ
បាចទឹកឧ្យរីងធ្វើឧ្យត្រីងាប់សម្រាប់ស៊ីនោះដែរទេ
ដូច្នេះរឿងទឺកឡើងត្រីស៊ីស្រមោចទឹកហោចស្រមោចស៊ីត្រីនេះជារឿងធម្មជាតិមិនមែនត្រីឬស្រមោចជាអ្នកបង្កើតឧ្យមានឡើងនោះទេ ។
ដូច្នេះមិនត្រូវយកកិច្ចការមនុស្សធ្វើអ្វីមួយខុសនឹងច្បាប់ឧ្យរួចខ្លួនទេ។ ត្រូវតែបញ្ជូនជននោះទៅតុ
លាការរកយុត្តរិធម៌ជូនជននោះ​។
បើកូនខ្មែរមិនយករឿងទឹកឡើងត្រីស៊ិស្រមោច
ទឹកហោចស្រមោចស៊ីត្រីមកអនុវត្តន៏នៅក្នុងសង្គមខ្មែរឧ្យបានត្រឹមត្រូវទេ​ប្រទេសខ្មែរនឹងក្លាយទៅ
ជាប្រទេសដឹកនាំឬត្រួតត្រាដោយក្រុមចោរហើយ។

Anonymous said...

.ជួយតាមដានទាំងឣស់គ្នា…
ម្នាក់មានឣង្ករ ម្នាក់មានឆ្នាំង។ សំខាន់គឺ Jendhamuni ចេះ។ Jendhamuniចេះ… ចង់ថែមទឹកក៏ចេះ បន្ថយទឹកក៏ចេះ !!! ល្ឣឣ្នកទាំងពីរ ! ចេះជួយគ្នាទៅមក !

Jendhamuni said... (Jendhamuni ឲ្យដំណឹងទៅឌៀប !)
Dear Mr. LY Diep,
Please rewrite your response. It was treated as a spam …

Anonymous said...

hey all idiots.... listen... enough for your stupid comments... time to write your own articles, would you!

Anonymous said...

3:45 AM

ទឹកឡើងត្រីស៊ីស្រមោច !
ទឹកហោចស្រមោចស៊ីត្រី​!

----------

ដូច្នេះយើងត្រូវ រកគាស់សាកសប់ ឣ្នកបង្កើតពាក្យស្លោកនេះមកបាញ់ចោលឣោយងាប់
ម្ដងទៀតទើបត្រូវ សរសេរផ្ដេសផ្ដាស់មែន។

Anonymous said...

3:52 AM

If your boss-man, Ly Diep, does not like the comments here, tell him to stop posting shits or better yet you can ask KI to turn the comments off.
Otherwise just get lost, ok dumb ass!

Anonymous said...

hey idiot 4:11am... listen... mr. ly posted the main article here and you make a stupid comment under his article...
what are you thinking idiot? you are chasing mr. ly's tail, aren't you?

Anonymous said...

August 9, 2014 at 4:25 AM

Heh! Asshole!
This is a free world; any article should have pro and con comments, it is normal.
We are not living in Vietnam or China, ok asshole!
Browse around the internet, you will see most articles have pro and con comments, ok asshole!
Are you still living in a cave or what?

Anonymous said...

I think you are better off talking to a piece of rock than to the ignorant person at 4:25 AM.

Anonymous said...

នែនាងចិន្ដាមុន្នី ! បើនាងជាអ្នកសារពត៌មានមែន នាងត្រូវតែបង្ហាញនូវឯករាជភាពនឹងអព្យាក្រឹតពិតប្រាកដរបស់នាង
កុំធ្វើតាមគំនិត អ្នកណា ពន្យុះឱ្យសោះណានាងណា។
ហើយក៏កុំលុបការបញ្ចេញមតិឯករាជរបស់អ្នកឯទៀតឱ្យសោះ។

បើនាងធ្វើកន្លែងនេះបាន នាងនឹងគ្មានសត្រូវ ឬអ្នកសារពត៌មានណាម្នាក់ហ៊ាន រិះគន់ឬជេរប្រទេចដាក់បណ្ដាសា មកដល់នាងនឹងពូជពង្សវង្សត្រកូលរបស់នាងនឹងប្ដីនាងបានឡើយ៕

ជឿលោកតាណាចៅ!

August 8, 2014 at 10:58 PM

Choss Tar Leukeu Niss Mork Pi Nar Der?

Anonymous said...

August 9, 2014 at 5:22 AM
Choss Tar Leukeu Niss Mork Pi Nar Der?
------------
“Tar Leukeu Niss” is your mother’s father, don’t you know me grandson?

Anonymous said...

August 9, 2014 at 5:40 AM
What is your nam?

Anonymous said...

8:10 AM

my nam = 5

Anonymous said...ទឹកឡើងត្រីស៊ីស្រមោច !
ទឹកហោចស្រមោចស៊ីត្រី​!
----------------------

នេះជាត្រីអូរឫបឹងទន្លេ

បើជាត្រីសមុទ្រវិញ

ស្រមោចសង្គឹមតិចណាស់បានស៊ីត្រី​!

Anonymous said...

នែនាងចិន្ដាមុន្នី ! បើនាងជាអ្នកសារពត៌មានមែន នាងត្រូវតែបង្ហាញនូវឯករាជភាពនឹងអព្យាក្រឹតពិតប្រាកដរបស់នាង
កុំធ្វើតាមគំនិត អ្នកណា ពន្យុះឱ្យសោះណានាងណា។
ហើយក៏កុំលុបការបញ្ចេញមតិឯករាជរបស់អ្នកឯទៀតឱ្យសោះ។

បើនាងធ្វើកន្លែងនេះបាន នាងនឹងគ្មានសត្រូវ ឬអ្នកសារពត៌មានណាម្នាក់ហ៊ាន រិះគន់ឬជេរប្រទេចដាក់បណ្ដាសា មកដល់នាងនឹងពូជពង្សវង្សត្រកូលរបស់នាងនឹងប្ដីនាងបានឡើយ៕

ជឿលោកតាណាចៅ!

Anonymous said...

CNRP, c'est du passé,

n'écoutez pas ce qu'il dit mais regarde ce qu'il fait.

Il n'y a pas de réussite facile ni d'échecs définitifs. Le combat continue et la vie continue aussi.

Le temps ne nous attend pas. Le passé a fui, le futur n'est pas là, mais le présent est à nous.

C'est nous qui devons réagir et rebondir. Le monde semble sombre quand nous avons les yeux fermés.

Nous devons tourner vers le soleil et l'ombre sera derrière nous.

La nouvelle aventure ne consiste pas à chercher des nouvelles idées, mais à trouver les nouveaux dirigeants et à avoir des nouveaux yeux.

Rien n'empêche qu'un nouveau parti soit créé. Le Cambodge ne meurt jàmais et Le Cambodge n'appartient pas à personne. Il est pour tous les cambodgiens.

Vive le nouveau parti.


CAMBODIA GET UP PARTY (CGUP), PARTI CAMBODGE DEBOUT

OR

CAMBODIA GREATER UNION PARTY (CGUP), PARTI GRANDE UNION


បក្សមហាសាម្គី


CNRP is in the past,

do not listen to what he says but look at what he does.

There is no easy success or definitive failure. The fight continues and life goes on as well.

Time does not wait for us. The past has fled, the future is not here, but the present is ours.

It is we who have to react and bounce. The world seems dark when we closed eyes.

We must look to the sun and shadow will be behind us.

The new adventure is not to look for new ideas, but to find new leaders and to have new eyes.

Nothing prevents a new party is created. Cambodia never dies and Cambodia does not belong to anyone. It is for all Cambodians.

Long live the new party.


CAMBODIA GET UP PARTY (CGUP), PARTI CAMBODGE DEBOUT

OR

CAMBODIA GREATER UNION PARTY (CGUP), PARTI GRANDE UNION


បក្សមហាសាម្គី
AMT