March 25, 2014

២៥ មីនា ២០១៤ / 25 March 2014, 12:15


2 comments:

Anonymous said...

ហួសពីពាក្យថាមានការព្រួយបារម្ភ ដែលថាយើង
បានយល់ច្បាស់នូវសេចក្ដីត្រូវការរបស់ជាតិយើង
ដល់កម្រិតបច្ចុប្បន្ននេះហើយៗទាំងអស់គ្នាហាក់បី
ដូចជាមិនបានពិចារណាគ្រប់សព្វ ហើយអាកាត់
យករឿងខាតប្រយោជន៍ជាតិទៅបំផុសអោយ
ប្រជាពលរដ្ឋ បាត់បង់ការតស៊ូរទៅវិញ។

សូមមេត្តាគិតមើលចុះ ច្រើនសតវត្សមកហើយនេះ
ពុំមានសតវត្សមួយណាដែល ខ្មែរគ្មានបញ្ហារនោះ
ឡើយ ហើយការដោះស្រាយ ដោយការធ្វើសង្គ្រាម
បានបង្ហាញអោយយើងទាំងអស់គ្នាឃើញថា វាជា
ការបង្កើតគំនុំថ្មី មកចងគរលើគំនុំចាស់តែប៉ុណ្ណោះ។

កន្លងមកនេះ យើងក៏មានកំហុសជាច្រើនរួមគ្នា
មិនថា រាស្ដ្រខ្មែរ ទាំងគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈ ឬក៏រាជ្យ
វង្សសានុវង្សទេ។

ពីថ្ងៃនេះតទៅ យើងមិនគួរបន្សល់បញ្ហារ ទុកឲ្យ
ក្មេងជម្នាន់ក្រោយដោះស្រាយដូចយើងធ្លាប់លំបាកទេ។
បើយើងចង់បានលទ្ធិ ប្រជាធិប្បតេយ្យ ពិត
ប្រាកដមួយសម្រាប់អនាគតជាតិយើងទាំងមូល
យើងគាប់បីត្រូវតែលះបង់ទាំងអស់គ្នា បូជាអោយ
គ្នាទៅវិញទៅមក៖

លះបង់គំនុំ ព្រោះបើសងសឹកវាមិនចប់ទេ
លះបង់អំណាច ឈប់យកមកសង្កត់សង្កិនគេទៅ
លះបង់ដើម្បីចូលរួមធ្វើអ្វីៗអោយជាតិរស់
លះបង់ភាពរើសអើងនឹងប្រកាន់វណ្ណៈ
លះបង់ភាពព្រងើយកណ្តើយពីរឿងជាតិ
លះបង់គំនិតក្បិតក្បៀតខ្វះការចែករំលែក
លះបង់ធ្វើអ្វីៗសម្រាប់កូនចៅជម្នាន់ក្រោយអោយ
មានជីវិត្ត រង់រឿងព្រោះយើងកើតមកហើយគង់តែ
ចាស់ស្លាប់មិនខានទេ
លះបង់សំណល់គំនិតសព្វបែបយ៉ាងពីរបបនានា។ល។


ពេលធ្វើពិតជាពិបាកមែនហើយ»
ប្រទេសកម្ពុជាមានសំណល់ របបជាច្រើន ដែលយើង
ទាំងអស់គ្នាបានជំពាក់ជំពិន ជាក្រុមៗ ជាហេតុនាំ
ឲ្យប្រទេសរបស់យើងមានឧប្បស័គ្គក្នុងការឈាន
ទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិប្បតេយ្យ ពិតប្រកដបាន ឆាប់
រហ័សបានការជំពាក់ជំពិននៃរបបទាំងឡាយ
គឺជាបន្លាដែលមុត ដល់លទ្ធិប្រជាធិប្បតេយ្យពិត
ប្រាកដដែលកំពុងចាប់កំណើតគ្រប់ពេលវេលា៖
ដរាបណាអ្នក នយោបាយខ្វះចន្លោះ ឬ ប្រហែស
ក្នុងការពន្យល់ប្រជាពលរដ្ឋអោយមានភាពចាស់ទំ
ហើយយល់ច្បាស់ អំពីតម្រូវការនៃអនាគតរបស់
ខ្លួន ដើម្បីឈានទៅធ្វើជាម្ចាស់ប្រទេស នឹងម្ចាស់
វាសនាខ្លួនឯង។

ហេតុនេះហើយខ្មែរគ្រប់រូប ចាំបាច់ ត្រូវតែជួយ
រំលែក ដោយចូលរួមយល់ដឹងនូវកាតព្វកិច្ចផងខ្លួន
ជាម្ចាស់ ទឹកដី ជាតិ ហើយនឹងជោគវាសនារបស់
ខ្លួន ដោយមិនត្រូវបណ្ដោយអោយខ្លួនចេះតែជឿ
ឬពឹងផ្អែកទៅលើតែអ្នកដឹកនាំមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេ។


យើងក៏ត្រូវតែអត់ធ្មត់ហើយតស៊ូរ ថ្ងៃមានជោគជ័យ
នឹងមកដល់មិនខាន
បើយើងមិនធ្វើអ្វីក៏មិនបាដែរ ផ្ទុយទៅវិញបើយួន
អំណាចបានទាំងស្រុង យើងប្រាកដជាពិបាកជាង
កម្ពុជាក្រោមទៅទៀត។ ខ្មែរកំពុងរស់នៅកម្ពុជា
ក្រោម យួនបំបិតសិទ្ធ បណ្ណឹងមិនទាន់ដល់កម្រិត
យួនគ្រោងធ្វើទេ តែបើពេលណាអស់ប្រទេស កម្ពុជា
ទាំងមូលទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃយួនវិញ រូបភាព
នោះនឹងពិបាកស្មានណាស់។ (ក្នុងប្រវត្តិសាស្ដ្ររវាង
យួននឹងខ្មែរ សូមស្រាវជ្រាវមើលចុះ)

Anonymous said...

Oh sure, as usual, Rainsy will declare his trip as a success. But we all know he was snubbed in Australia. He was not allowed to meet with the Australian's Prime Minister.

As I mentioned before, Rainsy was never allowed to meet with any American President. That's a very bad sign. You guys are wasting time with Rainsy.

I think Rainsy is very racist. But what I think is not important. What powerful people think of Rainsy are important. Read around and see, mostly the world view Rainsy as racist.

Oh, one more think, what you think are not important. You people are powerless. I learned my lesson at age 11 when I was severely punished over a little bit of food, worth no more than 10 cents. I bled over my lesson.

-Drgunzet-