January 25, 2015

ICC Petition - Investigate Crimes in Cambodia


Sign the petition here
Download the petition | Page 1 | Page 2

ក្នុងរយៈពេល៥០ឆ្នាំកន្លងមកនេះ ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានជួបប្រទះបទឧក្រិដ្ឋកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាងប្រជាជាតិណាៗទាំងអស់នៅលើពិភពលោកនេះ ។ រលកចុងក្រោយនៃបទឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏ធំធេងរួមមានដូចជាការជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋទាំងបង្ខំត្រូវបានប្រព្រឹត្តទ្បើងដោយពួកអ្នកកាន់អំណាច។ ដោយសារតែតុលាការកម្ពុជាស្ថិតក្រោមការត្រួតត្រាពួកអ្នកកាន់អំណាច មានតែ តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ មួយគត់ដែលអាចរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះខ្មែរបាន ។ នៅថ្ងៃទី ០៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៤ កន្លងមកនេះ ពាក្យបណ្តឹងបានដាក់ទៅកាន់ការិយា ល័យព្រះរាជអាជ្ញានៃ តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ។ យើងទាំងអស់គ្នាដែលចុះហត្ថលេខាខាងក្រោមនេះ សូមអំពាវនាវព្រះរាជអាជ្ញានៃ តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ពិនិត្យ និង ផ្តើមការសើុបអង្កេតទៅលើបទចោទឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនោះឲ្យបានឆាប់រហ័សតាមតែអាចធ្វើទៅបាន ។
Over the last 50 years, the Cambodian people have faced many international crimes than almost any civilized population in the world do. The latest wave of mass crimes, including the forcible transfers of population, has been committed by the Ruling Elites. Because the Cambodian courts are under the control of the perpetrators, the ICC provides the only real chance of justice for the victims. On October 07th, 2014, a Communication was filed with the ICC’s Office of the Prosecutor. The undersigned urge the ICC Prosecutor to pursue this case and initiate an investigation into the alleged crimes. Vibol Touch, Pfafftown, NC

Luxury Home Building by Lao Leaders Raises Eyebrows Among Citizens

Laos President Choummaly Sayasone (L) greets China's President
Xi Jinping (R) before a meeting in Beijing, Nov. 8, 2014. AFP
2015-01-23 RFA

Some top Lao politicians are building high-priced, luxury homes in the impoverished one-party communist country, raising questions among citizens about where the money is coming from, sources inside the country said.

Lao President Choummaly Sayasone is the latest top-level politician to build a pricey house and garden at a time when some low-level state employees and teachers are not paid their salaries on a regular basis.

Choummaly’s house in Thatluang village of Saysetha district in the capital Vientiane includes a 5 billion kip (U.S. $615,000) garden, a source with knowledge of the matter who did not want to be identified told RFA’s Laos Service, although he could not provide the price of the president’s house.

The building’s contractor, Phonesack Group Co. Ltd., hired Choey Studio Co. Ltd. to design and construct the garden, the source said.

The Phonesack Group has a good relationship with Choummaly’s family, he said, and is involved in logging, mining and other development projects in Laos.

Somsavath Lengsavath, the deputy prime minister, also has built a house which cost 20 billion kip (U.S. $2.5 million) in Nongniang village of Saysetha district.

Golden memories ... សុវណ្ណអនុស្សារ

ការបញ្ចាំង​វីដេអូ​ពី​ការបណ្តេញ​នៅ​ដីក្រហម​ត្រូវ​អាក​ខាន

ច្បាប់ពួកអាកញ្ជះយួន... អាចោររួចខ្លួន ម្ចាស់ជាប់គុក!!


ទាបាញ់ & សៅ សុខា (ដោយ ផារិទ្ធ ហុក)


Cambodia's freewheeling Internet lands autocratic Hun Sen in quandary
PHNOM PENH Wed Jan 21, 2015


(Reuters) - The CCTV footage is blurry but graphic. A gunman stands over a cringing victim, firing bullet after bullet into his body until the Phnom Penh street is spattered with blood.

The brazen killing of Cambodian businessman Ung Meng Cheu by an unknown assassin on Nov. 22 shocked the nation. It went viral on Facebook and WhatsApp, prompting Cambodia's usually sluggish police to quickly arrest six suspects.

The footage of the killing showed the burgeoning power of social media in a youthful country where Internet usage has soared in recent years.


For Prime Minister Hun Sen, who this month celebrated 30 years in power, the Internet's popularity is both a threat and an opportunity.

It has allowed millions of Cambodians to register widespread discontent with his iron-fisted rule. His Cambodian People's Party (CPP) was re-elected in 2013 with a greatly reduced majority. On the other hand, it has also offered the CPP's ageing leadership a direct route to young voters before the next general election in 2018.

Outgoing U.N. envoy laments scant human rights gains in CambodiaSurya Subedi, United Nations Special Rapporteur on the situation of Human Rights in Cambodia, attends a meeting with Sam Rainsy, president of the Cambodia National Rescue Party (CNRP), and Kem Sokha, vice president of the CNRP and of the National Assembly, at the National Assembly in Phnom Penh January 20, 2015.
CREDIT: REUTERS/SAMRANG PRING


(Reuters) - A U.N. envoy paid a final official visit to Cambodia on Friday and noted scant progress during his six-year mandate, warning the government its people were no longer afraid to defend their human rights.

U.N. Special Rapporteur Surya Subedi said the government of Prime Minister Hun Sen, who has ruled Cambodia for 30 years, should reconsider its aversion to independent institutions.

"Many of the state institutions responsible for upholding people's rights are unfortunately still lacking accountability and transparency needed to command the trust and confidence of the people," Subedi told a news conference.

Despite success in boosting a tiny economy, slashing poverty and creating jobs, Hun Sen's government has been accused of abusing its power and leaning on the judiciary to crush its detractors or scare them into silence.

It has been dogged by accusations of bowing to vested interests and failing to curb spiraling forced evictions or to allow critics to speak out freely.

Australia's refugee deal with Cambodia uncertain as almost all refuse offerEven if no refugees are resettled, the agreement still commits Australia to pay an extra $40m in aid to Cambodia

Families in the Nauru detention centre protest against Australia’s deal to resettle refugees in Cambodia. Photograph: Supplied

Ben Doherty in Sydney and Lauren Crothers in Phnom Penh
theguardian.com, Thursday 22 January 2015


Australia’s controversial $40m deal to resettle refugees in Cambodia may founder because almost all are refusing to go.

All but three of the more than 200 refugees on Nauru refused to meet a delegation from the Cambodian government last week, and it appears uncertain whether even those three will agree to be moved.

Guardian Australia understands from a senior immigration department source that even if no refugees are resettled, the agreement still commits Australia to pay an extra $40m in aid to Cambodia, promised to Hun Sen’s government as a quid pro quo for agreeing to the deal.

“We have not decided yet,” Cambodia’s interior minister Sar Kheng told the Phnom Penh Post, when asked whether refugees would be resettled. “The principle remains, but whether they will come or not, we do not know.”

January 24, 2015

Sam Rainsy continues to attack against small parties

The Cambodia Herald, 24-Jan-15 02:55PM

PHNOM PENH (The Cambodia Herald) -- Opposition leader once again continued his attacks against small parties, saying that those parties are useless for solving the national issues.

Speaking Friday to reporters in Tbong Khmum's Memot district, Sam Rainsy said "small parties are useless."

"It will benefits the nations it there are only only two main parties to compete with each other", he told reporters, referring to the ruling Cambodian People's Party and his Cambodia National Rescue Party.

Last week, Rainsy attacked the small political parties, claming that the role of small parties is to split voters for the CNRP, and help Hun Sen's CPP remain in power.

His comments came after political analyst and social researcher Kem Ley planned to start a new political party to compete in general election in 2018.

Ley planned to create local political parties in 200 communes out of a total of 1,633 communes across the country in 2015, and in all communes by the end of 2017.

Cambodia rejects Thai media report on border cooperation

Xinhua, 24-Jan-15 08:45AM

PHNOM PENH (Xinhua) -- Cambodia on Friday denied a Thai media report that the country has agreed to jointly develop villages in a disputed border area with Thailand, saying the news was "untrue".

"Cambodian Deputy Prime Minister and Defense Minister Tea Banh announces that this information is untrue and would like to clarify that, during a courtesy call by a Thai army delegation on the Cambodian Ministry of Defense, there was no talk on this issue, " said a statement released on Friday.

The rejection came after the Bangkok Post reported Friday that Thailand and Cambodia will jointly develop villages in a contested border area in accordance with newly-inked agreements, citing Thai army chief Udomdej Sitabutr.

Udomdej met with Tea Banh during his visit to Cambodia on Jan. 20 and 21, the Thai newspaper reported.

"Speaking upon his return from a visit to the neighboring country yesterday, Gen. Udomdej said Cambodia had agreed to join forces with Thailand to develop 60 villages on the Chong Arn Ma border crossing (called the An Ses border checkpoint in Cambodia) in Ubon Ratchathani's Nam Yuen district," the newspaper said.

ជំនួបប្រជុំធម្មកថិកសង្ឃដែលសកម្មក្នុងការងារពុទ្ធសាសនានិងសង្គមជាតិ


Mystic claims Angkorian temples built in India

Nithyananda Sangha as seen in his YouTube videos, which have
been viewed thousands of times. Photo Supplied
Nicky Sullivan, The Phnom Penh
Sat, 24 January 2015

Nithyananda Sangha posted a series of YouTube videos making the assertion shortly before hosting workshops in Siem Reap

A prominent Indian mystic who claims some 10 million followers has argued in a series of YouTube videos that the earliest Khmer temples were built in southern India, and that Angkor Wat itself was constructed 3,000 years ago.

The videos by Nithyananda Sangha, also known as Swami Nithyananda, were posted in October and December last year, just before he visited Siem Reap to host a three-week, $10,000 meditation workshop at the Empress Angkor Hotel.

In the satsangs, or assemblies, he calls on his followers to “please understand” that the Cambodian temples are far older than the 900 or 1,000 years asserted by “cunning” Western historians, and that many of the temples were not built in the Kingdom at all.

Rather, he says the temples were first built and carved in Tamil Nadu in southern India, where the stones were then numbered, dismantled and taken by ship to Cambodia. There, they were re-assembled and re-carved.

No contaminated apples imported from US: Viet Nam

Viet Nam News/ANN, 24-Jan-15 09:44AM

HA NOI (Viet Nam News/ANN) — The Ministry of Agriculture and Rural Development has confirmed that Viet Nam has not imported any pre-packaged caramel apples from the United States.

The contaminated apples' consumption has reportedly killed at least three persons in the US and caused 30 others to be hospitalised due to a possible infection caused by the listeria monocytogenes virus.

Over 98 per cent of all apples exported from the US to Viet Nam are sourced from Washington state. Other suppliers to the Vietnamese market include producers in California, New York, and Oregon, according to the US Embassy in Viet Nam.

On January 6, Bidart Brothers of Bakersfield, California had voluntarily recalled their Granny Smith and Gala brand apples because environmental testing revealed contamination by the listeria monocytogenes virus at the firm's apple packing facility.

The recall includes all Granny Smith and Gala apples shipped from the company's Shafter, California packaging facility prior to December 2, 2014.

No other US companies producing apples, including those grown in Washington state, are part of the Bidart Brothers recall.

Scavengers linger at long-dead dump site

Scavengers at Choeung Ek search the dump during the night, and sort
through their pickings in the day. Charlotte Pert
Harriet Fitch Little  and Vandy Muong
The Phnom Penh Post, Sat, 24 January 2015

The Stung Meanchey rubbish dump was once a notorious symbol of poverty in the developing world. Images of scavenger families sleeping under makeshift shelters around – sometimes even on top of – “Smoky Mountain” snowballed around the global media, and encounters with children sifting through waste for recyclables led to the founding of a flurry of NGOs, who sought to transport the dump’s 1,000-odd families away from a world of dangerous, backbreaking labour.

Today, almost six years after its closure, the dump is still there: a strange, silent hillock topped with grass and shrubby bushes, with plastic bags and other non-compostables peppering its sides. But rather than contracting or shutting down when the site closed, the work of aid organisations in the area has been expanding ever since.

Buildings, buses and the clothes of chattering children remain emblazoned with the cheerful logos of a multitude of benefactors. Since 2009, Phnom Penh’s scavengers have been working a new site – trucks now tip their loads seven kilometres down the road in Choeung Ek commune. But it’s Stung Meanchey that continues to bustle with activity.

Sreydouch’s son helps out recycling after school. Charlotte Pert
“[The government] just closed the dump – it doesn’t resolve the problem of poverty,” Pin Sarapich explained. Sarapich is the director of Pour un Sourire d’Enfant – an NGO that began bringing meals to dump workers in 1995, and today provides schooling, vocational training and healthcare services to some 3,000 families in Stung Meanchey and beyond.

Sarapich says that once the dump was picked dry, many scavengers left for the provinces, to work elsewhere in the city, or to follow the promise of government relocation schemes. But the compact network of NGOs entrenched around Stung Meanchey meant that for many families, sticking around their old workplace was the best option.

Din Chor, 36, has been seeking employment as a construction worker and working as a motodop for the past six years. He lives on the perimeter of the dump, in a village where some houses are currently half submerged in dirty water following the filling in of an adjacent flood plain.

But he insists that the neighbourhood has improved greatly since the noxious dump stopped receiving fresh loads, and he knows that this is a place his family can be sure of getting the help they need. “There are still many NGOs that continue to help,” he said. “It is better that we can take our children to school regularly.”

Opposition Maintains Principles, Despite Pressure, Sam Rainsy Says

Sok Khemara, VOA Khmer 23 January 2015

WASHINGTON DC — The Cambodia National Rescue Party has met resistance and pressure during political negotiations with the ruling party, but opposition leader Sam Rainsy says they have not changed their position on the need for major reforms.

“What we want, and the principles we protect, we’re maintaining them,” he told “Hello VOA” Thursday.

The party wants free and fair elections, which it says requires major changes, something analysts say the ruling Cambodian People’s Party may not fully cooperate with, despite a political deal between the two sides last July.

The Rescue Party made major gains in the National Assembly in the 2013 election, earning 55 of 123 seats, despite claims of fraud and irregularities. But it boycotted the government for nearly a year before talks finally began. Those talks continue, but the environment has not been free of pressure.

Currently, 19 housing rights activists remain in jail, including opposition members and supporters, and Prime Minister Hun Sen has recently said seven opposition lawmakers could face legal action for violent demonstrations last July.

Optimistic Subedi bids adieu to CambodiaKevin Ponniah, The Phnom Penh Post
Sat, 24 January 2015

Outgoing UN human rights envoy says Kingdom now at critical point but has ‘come a long way’

Outgoing United Nations human rights envoy Surya Subedi will end his mandate in Cambodia with an optimistic view of the country’s future as he is confident that its people are no longer afraid to make their voices heard, he said at a final press conference yesterday.

But he warned that the government must “reconsider its aversion” towards independent institutions and real checks on its power if it truly wants to move forward on human rights and adequately respond to Cambodians’ demands.

Crossing over: the Neak Loeung ferry's last days

Soun Sophanna sells noodle soup to motorists waiting for the ferry.
Charlotte Pert
Vandy Muong and Will Jackson
Sat, 24 January 2015

Boats have plied the Mekong crossing at Neak Loeung for generations, providing work for drivers and food vendors alike. With the looming completion of a multi-million dollar bridge, the community eyes an uncertain future

After pulling up in the dusty waiting lot of the Neak Loeung ferry port, motos, cars, trucks, minibuses and full-size tourist buses are all mobbed by sellers bearing baskets of peanuts, fried grasshoppers, lotus pods, soft drinks, shrimp and other snacks.

Four hulking ferries – named Ta Prohm, Vishnu, Santhapheap and Samaki – ply the busy Mekong River crossing on National Road 1 between Phnom Penh and Ho Chi Minh City.

From the boat, passengers are given a perfect vantage point to watch progress on the Japanese-funded Tsubasa Bridge, a couple of kilometres upstream, construction of which began in 2011.

When it opens in a couple of months, the 2,220 metre bridge will be the longest in Cambodia. Motorists will be able to whizz by in five minutes – rather than waiting up to an hour or longer for a boat.

អ្នកវិភាគ៖ គណបក្ស​ជាប់ឆ្នោត​គិតតែ​ផលប្រយោជន៍​បក្ស​ធំ​ជាង​ប្រជាពលរដ្ឋ

លោក ហ៊ុន សែន (ស្ដាំ) និង​លោក សម រង្ស៊ី ថ្លែង​ទៅ​កាន់​អ្នក​កាសែត
បន្ទាប់​ពី​ប្រជុំ នៅ​មន្ទីរ​រដ្ឋសភា ថ្ងៃ​ទី ៨ ខែ​សីហា ឆ្នាំ ២០១៤។
RFA/Yeang Socheametta
ដោយ ទីន ហ្សាការីយ៉ា RFA 2015-01-24

សង្គ្រាម​ពាក្យ​សំដី​របស់​ថ្នាក់ដឹកនាំ​កំពូល របស់​គណបក្ស​ជាប់ឆ្នោត​ទាំងពីរ កាល​ពី​ពេល​ថ្មីៗ​នេះ ត្រូវ​បាន​អ្នកវិភាគ​លើក​ឡើង​ថា ការ​ឆ្លង​ឆ្លើយ​សារ​នយោបាយ​បែបនេះ គ្រាន់តែ​ជា​ការ​ការពារ​ផលប្រយោជន៍​បក្ស​រៀងៗ​ខ្លួន​ទេ មិន​ធ្វើ​ឲ្យ​ចំណេញ​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ និង​ប្រទេសជាតិ​នោះ​ឡើយ និយាយ​ឲ្យ​ចំ​អ្នកនយោបាយ​គិតតែ​ពី​ផលប្រយោជន៍​បក្ស​របស់​ខ្លួន​ធំ​ជាង ផល ប្រយោជន៍​ម្ចាស់​ឆ្នោត​។

សង្គ្រាម​ពាក្យ​សំដី​របស់​អ្នកនយោបាយ​បក្ស​ផ្សេងគ្នា កាលពីមុន គេ​បាន​បាន​លាន់​លឺ ឆ្លងឆ្លើយ​គ្នា​របស់​អ្នកនយោបាយ​នៅ​ពេល​ការបោះឆ្នោត​បាន​ខិត​ជិត​មកដល់​ប៉ុណ្ណោះ។

តែ​បរិបទ​បច្ចុប្បន្ន​នេះ​ខុស​ពី​មុន ដោយសារតែ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ចាប់អារម្មណ៍​ខ្លាំង​ពី​រឿង​នយោបាយ ដូច្នេះ​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នកនយោបាយ​ព្រួយបារម្ភ​ពី​ការបាត់បង់​ប្រជាប្រិយភាព​បក្ស​របស់​ខ្លួន។

ការវាយប្រហារ​ពាក្យសំដី​ឆ្លងឆ្លើយ របស់​អ្នកនយោបាយ​បាន​ស្ងាត់ មិន​បាន​ប៉ុន្មាន​ផង នៅ​ក្រោយ​ពី​គណបក្ស​ទាំងពីរ​បាន​ចាប់​ដៃ​គ្នា ដើម្បី​បញ្ចប់​ជម្លោះ​កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​២២​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៤ ហើយ​សន្យា​ថា នឹង​ធ្វើ​កំណែ​ទម្រង់​ស្ថាប័ន​គជប និង​ស្ថាប័នរដ្ឋ​មួយ​ចំនួន តែ​ឥលូវ​នេះ ស្ថានការណ៍​ហាក់​ដូច​ជា​ប្រែប្រួល​។

ជីវិតក្នុងភ្លើងសង្គ្រាម - Chandara Kin


CPP, CNRP to meet to further promote culture of dialogue

តំណាង​រាស្ត្រ​នៃ​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ចេញ​ពី​កិច្ច​ប្រជុំ​វិសាមញ្ញ​បោះ​ឆ្នោត​
ជ្រើស​តាំង​សមាសភាព​គណៈកម្មការ​ជំនាញ​រដ្ឋសភា នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៧
ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១៤។ RFA/Vann Vichar
The Cambodia Herald, 24-Jan-15 08:44AM

PHNOM PENH (The Cambodia Herald) -- Heads of lawmakers from Cambodian People's Party (CPP) and Cambodia National Rescue Party (CNRP) will meet late this month to further promote culture of dialogue, said a CPP senior official Friday.

"Now the National Assembly has officially recognized appointment of lawmakers of CPP and CNRP, and these groups will probably meet on January 27, 2015," said Sar Kheng, acting Prime Minister and head of lawmakers of CPP, Friday.

"There will no important talk in the meeting, but just to show that the two parties are continuing to promote culture of dialogue," Sar Kheng told police graduation ceremony in Kandal province.

For election reform, Sar Kheng said that the two parties have already finished talks on law on National Election Committee creation, and have continued to discuss election law consisting of 12 chapter.

Top leaders of CPP and CNRP agreed last year that the election law and other related laws would be finished by the end of February 2015.

KI reader: Website Announcement


Drunken man loses leg, hand after being run over by train

The Cambodia Herald, 24-Jan-15 02:48PM

PHNOM PENH (The Cambodia Herald) -- A drunken man lost his leg and hand when he was run over by a train while falling asleep on the railway on Saturday early morning in Preah Sihanouk province.

The man known as only Den, 30, a fisherman, survived the horrific accident , according to the residents living near the railway track.

He was taken to Chamkar Chek referral hospital after the accident at around 12:30 a.m in village III, number one commune.

The victim was walking and screaming along the railways after drinking alcohol at a shop before the accident.

The citizens there said after the train passed, someone shouted that Den was run over by the train, and he lost his hand and leg, but still survived.

UN rights envoy lauds progress in democracy, rule of law in Cambodia

Xinhua, 23-Jan-15 07:38PM

PHNOM PENH (Xinhua) -- Surya P. Subedi, UN Special Rapporteur on the situation of human rights in Cambodia, on Friday hailed the progress in democracy and the rule of law in Cambodia over the past six years, but said more work needs to be done.

"I'm a person with a positive mindset. The progress I have seen in this country over the past six years I think the situation is better,"he said in a press conference to complete his 12th and final mission to Cambodia.

"Generally speaking, there have been some regressive moves in numerous areas, but overall, the picture is better and people are freer,"he said.

However, he said the progress was not good enough and more ought to be done.

Subedi was appointed by the UN Human Rights Council in March 2009, and his six-year term will come to an end in April this year.

According to the expert, over the period, he submitted five substantive reports to the Human Rights Council, each with a thorough analysis of the situation of human rights at each juncture, and taking a macro-approach with particular focus on judicial, parliamentary, electoral and land reform.

សិស្ស​វិទ្យាល័យ​ជា​កូន​អ្នក​ធំ​សង្ស័យ​ថា​ជក់​គ្រឿង​ញៀន​ក្នុង​សាលា​តែ​គ្រូ​មិន​ហ៊ាន​ឃាត់

វិទ្យាល័យ​សម្ដេច​អគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន អង្គតាសោម
 រូប​ថត​ថ្ងៃ​ទី ២២ មករា ២០១៥។ RFA/Vohar Cheat
ដោយ វោហារ ជាតិ RFA 2015-01-24

មាន​សេចក្ដីរាយការណ៍​ថា សិស្ស​វិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន និង សុខ អាន ខេត្ត​តាកែវ ជក់​គ្រឿង​ញៀន​ក្នុង​សាលា​រៀន តែ​លោក​គ្រូ​អ្នក​គ្រូ​មិន​ហ៊ាន​ហាមឃាត់ ព្រោះ​ខ្លាច​អំណាច​ឪពុក​ម្ដាយ​ដែល​មាន​បុណ្យស័ក្ដិ និង​ទ្រព្យសម្បត្តិ​ស្ដុកស្ដម្ភ។ ក៏ប៉ុន្តែ​មន្ត្រី​ប៉ូលិស បដិសេធ​សេចក្ដីរាយការណ៍​នោះ​ថា​មិន​ពិត​ទេ។

ពលរដ្ឋ​មួយ​ចំនួន នៅ​ស្រុក​ត្រាំកក់ មាន​ក្ដី​បារម្ភ​ចំពោះ​យុវជន នៅ​តាម​វិទ្យាល័យ​មួយ​ចំនួន​ក្នុង​ស្រុក​នេះ កំពុង​តែ​ឈ្លក់​វង្វេង​នឹង​ថ្នាំ​ញៀន នៅ​ក្នុង​បរិវេណ​សាលារៀន ដូចជា​នៅ​វិទ្យាល័យ​ «សម្ដេច​អគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន អង្គតាសោម » «វិទ្យាល័យ សុខ អាន ១​ឧសភា» ជាដើម។

សាក្សី​ផ្ទាល់​ភ្នែក​ម្នាក់​នៅ​ស្រុក​ត្រាំកក់ ដែល​សុំ​មិន​បញ្ចេញ​ឈ្មោះ ​អះអាង​ថា គាត់​តែង​តែ​ឃើញ​សិស្ស​មួយ​ចំនួន ជក់​គ្រឿងញៀន​ទាំង​ថ្ងៃ នៅ​ខាង​ក្រោយ​បរិវេណ​វិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន អង្គតាសោម និង​វិទ្យាល័យ​មួយ​ចំនួន​ទៀត ពេល​ម៉ោង​រៀន ដោយ​មិន​មាន​អាជ្ញាធរ​ណា​ចុះ​បង្ក្រាប​ឡើយ៖ «ធ្លាប់​ឃើញ​ផ្ទាល់​គឺ​ជក់​ក្នុង​ម៉ោង​រៀន​តែ​ម្ដង គឺ​ម៉ោង​រៀន​តែម្ដង​ហើយ​ពេល​គ្រូ​និយាយ​អប់រំ​គឺ​សិស្ស​អត់​ស្ដាប់​ទេ។ ខ្ញុំ​ធ្លាប់​ឃើញ​ការ​ប្រើប្រាស់​គ្រឿង​ញៀន នៅ​ក្នុង​តំបន់​សាលារៀន​ក្នុង​វិទ្យាល័យ​មួយ​ចំនួន គឺ​ឃើញ​ប្រើ​ច្រើន ពិសេស​កូន​អ្នក​មាន​ធនធាន​ទេ​ម្ដង ហើយ​មួយ​ទៀត បើ​សិន​ជា​មិន​មាន​អ្នក​នាំ​គ្រឿងញៀន ចូល​មក​ខេត្ត​តាកែវ​ទេ ខ្ញុំ​គិត​ថា​អត់​មាន​អ្នក​ប្រើ​ទេ ប៉ុន្តែ​ជឿ​ថា​មាន​អ្នក​មាន​បណ្ដាស័ក្ដិ​ប្រាកដជា​ធ្វើ​រឿង​នេះ»។

CVV Media Release on 23 January 2015

បញ្ជី​ឈ្មោះខាងក្រោមនេះ ជា​ដំណឹង​ពាក់ព័ន្ធក្រោយការបោះឆ្នោត​ និង​នយោបាយ ដកស្រង់ចេញពី​សារព័ត៌មានក្នុងស្រុក និងបណ្តាញ​របស់​យើង។

The bellow list is the top hits of elections and post political information/news/achievement from our news stream.

បច្ចុប្បន្នភាព
Update
ចំណងជើង
Titles
ចំណាត់ក្រុម
Categories
ប្រភេទ
Types


2015-Jan-23Corruption
CVV News

2015-Jan-23

លោក សម ​រង្ស៊ី ថា​នឹង​ខិត​ខំ​ធ្វើ​​ឲ្យ​​ដំណើរ​ការ​កែទម្រង់​ការ​បោះឆ្នោ​តរលូន​ឡើង​វិញ
Election Reform
CVV News

2015-Jan-22
លោក សម រង្ស៊ី និង លោក កឹម សុខា អញ្ជើញ​ទៅសួ​រសុខ​ទុក្ខ​សកម្ម​ជនរបស់​ខ្លួន​នៅ​ពន្ធ​ធនាគារព្រៃ​ស
Political Party
CVV News

2015-Jan-22

លោក កឹម សុខា​អញ្ជើញ​ចូល​រួម​បុណ្យ​រំលឹក ១១​ឆ្នាំ​នៃកា​របាញ់ស​ម្លាប់​លោក ជា វិជ្ជា
Political Party
CVV News
2014-Jan-22
លោក កឹម សុខា​អញ្ជើញ​ចូល​រួម​បុណ្យ​រំលឹក ១១​ឆ្នាំ​នៃកា​របាញ់ស​ម្លាប់​លោក ជា វិជ្ជា
Political Party
CVV News

សម្លេងម្ចាស់ឆ្នោត​កម្ពុជា និង​គណៈកម្មាធិការដើម្បី​ការបោះឆ្នោត​ដោយសេរី និងយុត្តិធម៌​នៅកម្ពុជា (ខុមហ្វ្រែល) បាន​ចងក្រង​ដំណឹង​ប្រចាំថ្ងៃ​ ទាក់ទងនឹង​ការបោះឆ្នោត និង​បញ្ហា​នយោបាយ នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ដោយ​មានការ​ចូលរួ​ម​ពី អ្នកសង្កេតការណ៍​ថ្នាក់មូលដ្ឋាន​ អ្នកស្មគ្រចិត្ត​របស់ខ្លួន និងដកស្រង់ពីបណ្តាសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកផងដែរ។

ព័ត៌មាន​ទាំងនោះ នឹង​ត្រូវបង្ហោះផ្សាយ​តាមរយៈ ១. គេហទំព័រ  www.cambodianvotervoice.org ឬ ២. www.comfrel.org ឬ​ ៣. កម្មវិធី​សម្រាប់​ទូរស័ព្ទ​ដៃ​អេនដ្រយដ៍ និង ៤. កម្មវិធីសម្រាប់​ទួរស័ព្ទ​ដៃ​ អាយហ្វូន ដោយគ្រាន់តែ ស្រាវជ្រាវរកពាក្យ comfrel លើ​នៅ​ទីផ្សារ ហ្គលហ្គល ឬ អាយហ៊្វូន ហើយ​តម្លើងក្នុង​ទូរស័ព្ទ​ដៃរបស់អ្នក​ដោយមិនគិតថ្លៃ (ទូរស័ព្ទ​ដៃដែល​មិនមាន​អក្សរ​ពុម្ព​ខ្មែរ​ក៏អាច​អានដំណឹង​បោះឆ្នោត​ជា ខេមរភាសា​បានដែរ)។

អ្នក​ជំនាញ​កំណែ​ទម្រង់​បោះឆ្នោត​អឺរ៉ុប​ជួប​ក្រុមបច្ចេកទេស​បក្ស​ទាំងពីរ

ប្រធាន​ក្រុម​ចរចា​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា លោក ប៊ិន ឈិន (ឆ្វេង) និង​
ប្រធាន​ក្រុម​ចរចា​គណបក្ស​ប្រឆាំង លោក គួយ ប៊ុនរឿន (ស្ដាំ) ផ្ដល់​បទ
សម្ភាសន៍​ដល់​អ្នក​កាសែត បន្ទាប់​ពី​កិច្ច​ប្រជុំ​ស្ដីពី​ការ​កែ​ទម្រង់​ច្បាប់​បោះ​
ឆ្នោតនា​វិមាន​រដ្ឋសភា នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៦ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៤។ RFA/Vann Vichar
ដោយ ប្រាជ្ញ ចេវ RFA 2015-01-23

អ្នក​ជំនាញ​ផ្នែក​កំណែទម្រង់​ការបោះឆ្នោត របស់​អឺរ៉ុប (EU) ផ្ដល់​បទ​បង្ហាញ ក្រុម​មន្ត្រី​បច្ចេកទេស​កំណែទម្រង់​កា​របោះ​ឆ្នោត​កម្ពុជា​ទាំងពីរ​បក្ស នៅ​ចំណុច​សំខាន់ៗ​មួយ​ចំនួន ដើម្បី​ធានា​ថា ការរៀបចំ​បញ្ជី​បោះឆ្នោត មាន​លក្ខណៈ​ល្អ​ប្រសើរ។ ចំណុច​សំខាន់ៗ​ទាំងនោះ​មាន​៖ ការ​ធ្វើ​បញ្ជី​ឈ្មោះ​អ្នកបោះឆ្នោត ដោយ​ប្រើ​សំបុត្រកំណើត​ចេញ​ដោយ​ក្រសួងមហាផ្ទៃ ការ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​ចាស់ របស់​គជប​សព្វថ្ងៃ ការ​ធ្វើ​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​ថ្មី និង​ការ​ធ្វើ​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​ថ្មី ដោយ​ប្រើ​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​សញ្ជាតិ​ខ្មែរ សម្រាប់​ចុះឈ្មោះ​បោះឆ្នោត និង​សម្រាប់​បោះឆ្នោត​។

លោក គួយ ប៊ុនរឿន មន្ត្រី​ក្រុមបច្ចេកទេស​មកពី​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ មានប្រសាសន៍ថា ក្រុម​ជំនាញ​បាន​បង្ហាញ​ពី របៀប​និង​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​អ្នកបោះឆ្នោត​ដោយ​ស្នាម​ម្រាមដៃ និង​ឯកសារ​មួយ​ចំនួន ដើម្បី​ធានា​ថា បញ្ជី​បោះឆ្នោត​ថ្មី គ្មាន​ឈ្មោះ​ស្ទួន គ្មាន​ឈ្មោះ​ខ្មោច និង​គ្មាន​ឈ្មោះ​អ្នក​បោះឆ្នោត​អាច​បោះឆ្នោត​បាន។ លោក​បន្ត​ថា គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ គាំទ្រ​មួយ​១០០​ភាគរយ​ចំពោះ​អនុ​សាស្ត្រ​នេះ ព្រោះ​បច្ចេកទេស​នោះ មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ខ្ពស់ និង​ចំណាយ​អស់​លុយ​តិច៖ «ខ្ញុំ​គាំទ្រ​នៅ​អ្វី​ដែល​ជា​អ្នកបច្ចេកទេស​អឺរ៉ុប ផ្ដល់​ជា​គំនិត​នេះ។ បើ​កម្ពុជា​អនុវត្ត​ការបោះឆ្នោត​លើក​ក្រោយៗ​មិន​មាន​បញ្ហា​ទៀត​ទេ»។

លោក សុរិយា ស៊ូប៊ែឌី បន្ត​ជំរុញ​ឲ្យ​មាន​ឯករាជ្យ​ភាព​របស់​ស្ថាប័នរដ្ឋ​នៅ​កម្ពុជា

លោក សុរិយា ស៊ូប៊ែឌី (Surya Subedi) (ឆ្វេង) ថ្លែង​ក្នុង​សន្និសីទ​កាសែត
នៅ​ការិយាល័យ​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ ទទួល​បន្ទុក​សិទ្ធិមនុស្ស
ប្រចាំ​កម្ពុជា កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី ២៣ មករា ២០១៥។ RFA/Yeang Socheametta
ដោយ យាង សុជាមេត្តា RFA 2015-01-23

អ្នករាយការណ៍​ពិសេស​អង្គការសហប្រជាជាតិ ទទួលបន្ទុក​សិទ្ធិមនុស្ស ប្រចាំ​កម្ពុជា លោក សុរិយា ស៊ូប៊ែឌី (Surya Subedi) ជំរុញ​ឲ្យ​មាន​ឯករាជ្យ​ភាព​របស់​ស្ថាប័នរដ្ឋ​នៅ​កម្ពុជា។ ការ​ជំរុញ​នេះ ដោយសារ​លោក​មើល​ឃើញ​ថា ស្ថាប័នរដ្ឋ​ភាគច្រើន​ដែល​ទទួលខុសត្រូវ ក្នុង​ការ​លើក​ស្ទួយ​សិទ្ធិមនុស្ស នៅ​ខ្វះ​គណនេយ្យ​ភាព និង​តម្លាភាព​ដែល​មិន​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ មាន​ជំនឿ​ទុក​ចិត្ត​បាន។

ថ្លែង​នៅ​ក្នុង​សន្និសីទកាសែត សម្រាប់​ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច ស្វែងរក​ការពិត​ចុងក្រោយបង្អស់ របស់​លោក​នៅ​កម្ពុជា កាលពី​រសៀល​ថ្ងៃ​ទី​២៣ មករា នា​ការិយាល័យ​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ ទទួលបន្ទុក​សិទ្ធិមនុស្ស​ប្រចាំ​កម្ពុជា លោក សុរិយា ស៊ូប៊ែឌី បញ្ជាក់​ថា ប្រសិនបើ​លោក ត្រូវ​ជ្រើស​រើស​យក​អនុសាសន៍​មួយ ជា​អនុសាសន៍​រួម​នៃ​អនុសាសន៍​ទាំងអស់​នោះ គឺ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​គួរ​ពិចារណា​ឡើងវិញ អំពី​ឯករាជ្យ​ភាព​នៃ​ស្ថាប័នរដ្ឋ។

ពលរដ្ឋ​នៅ​ត្បូងឃ្មុំ​ចោទ​អាជ្ញាធរ​ឃុំ​ថា​មិន​ខ្វាយខ្វល់​នឹង​ការងារ​បម្រើ​សេវា​ជូន​ពលរដ្ឋ

ដោយ សូត សុខប្រាថ្នា RFA 2015-01-24

ប្រជាពលរដ្ឋ​នៅ​ឃុំ​រការពរប្រាំ ស្រុក​ត្បូងឃ្មុំ ខេត្ត​ត្បូងឃ្មុំ ចោទ​អាជ្ញាធរ​ឃុំ​ថា មិនបាន​យក​ចិត្ត​ទុកដាក់​បំពេញ​ការងារ ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ទេ ដោយ​តែង​យក​លេស​ថា​ជាប់រវល់​រហូត ប៉ុន្តែ​បែរ​គិត​ការងារ​ផ្ទាល់ខ្លួន ឬ​រឿង​បក្ស​ច្រើនជាង​ទៅវិញ។ យ៉ាងណា​មេឃុំ​បាន​បដិសេធ​ចំពោះ​ការ​ចោទ​ប្រកាន់​នេះ។

ក្រុម​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​រង់ចាំ​ចុះបញ្ជី អត្រានុកូលដ្ឋាន​អោយ​កូនៗ​របស់​ពួកគេ អស់​រយៈពេល​ជាច្រើន​ខែ​មក​ហើយ បាន​លើក​ឡើងថា​អាជ្ញាធរ​ឃុំ​ហាក់​មិន​មាន​ឆន្ទៈ​បម្រើ​ការងារ​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ទេ។

កម្មករ​ដង្ហែ​ក្បួន​ទៅ​សាលាខេត្ត​កំពង់ចាម​ទាមទារ​ឲ្យ​ថៅកែ​ទទួលយក​តំណាង​៣​នាក់​ចូល​ធ្វើ​ការ​វិញ

តំណាង​សម្ព័ន្ធ​សហជីព​កម្ពុជា ឈរ​កាន់​បដា​ទាមទារ​ឲ្យ​តំណាង​ពួក​គាត់
​អាច​ចូល​ធ្វើ​ការ​នៅ​ក្នុង​រោងចក្រ​មេនហាតធេន ឬ​មេតថេក (Medtec) នៅ​ខេត្ត
​កំពង់ចាម ស្រប​តាម​សេចក្តី​បង្គាប់​របស់​ក្រុមប្រឹក្សា​អាជ្ញា​កណ្ដាល កាល​ពី​
ថ្ងៃ​ទី​៣១ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៤។ RFA/Saut Sokprathna
ដោយ ប្រាជ្ញ ចេវ RFA 2015-01-23

កម្មករ​រោងចក្រ​កាត់ដេរ មេហាតធេន (Manhattan) ប្រមាណ​១៥០០​នាក់ ដើរ​ដង្ហែ​ក្បួន លើ​ចម្ងាយ​ផ្លូវ​ជាង​៣​គីឡូម៉ែត្រ ពី​រោងចក្រ ទៅ​សាលាខេត្ត​កំពង់ចាម ដើម្បី​ទាមទារ​ឲ្យ​អាជ្ញាធរ​អន្តរាគមន៍​ទៅ​ថៅកែ​ក្រុមហ៊ុន ឲ្យ​ទទួលយក​តំណាង​កម្មករ​បី​នាក់​ចូល​ធ្វើ​ការងារ​វិញ។ ការ​ទាមទារ​នេះ បន្ទាប់ពី​ក្រុមប្រឹក្សា​អាជ្ញាកណ្ដាល បង្គាប់​ថៅកែ​រោងចក្រ​ទទួលយក តំណាង​កម្មករ​ចូល​ធ្វើការ​វិញ ប៉ុន្តែ ថៅកែ​រោងចក្រ​មិន​គោរព​តាម។

អភិបាលរង​ខេត្ត​កំពង់ចាម កោះ​អញ្ជើញ​តំណាង​កម្មករ​ចំនួន​៤​នាក់ ចូលរួម​ប្រជុំ​នៅ​ក្នុង​សាលាខេត្ត ភ្លាមៗ នៅ​ពេល​ក្បួន​ដង្ហែ​របស់​ក្រុម​កម្មករ បាន​ទៅដល់​ខាងមុខ​សាលាខេត្ត។ ប៉ុន្តែ​កិច្ចប្រជុំ​នោះ​មិន ទទួល​បាន​លទ្ធផល​អ្វី​ទេ។ តំណាង​កម្មករ​អះអាង​នៅ​ថ្ងៃ​ចន្ទ ទី​២៦ សប្ដាហ៍​ក្រោយ​ក្រុម​កម្មករ​នឹង​នាំទៅ​តវ៉ា​នៅ​ភ្នំពេញ។ ការ​ដើរ​ហែ​ក្បួន​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៣ ខែ​មករា មិន​មានការ​បំបែក​សំណាក​អាជ្ញាធរ​ទេ ហើយ​ពួកគេ​ថែមទាំង ជួយ​ការពារ​សុវត្ថិភាព​កម្មករ​ថែមទៀត​ផង។

ពលរដ្ឋ​ស្រុក​ពាមរក៍​ខេត្ត​ព្រៃវែង​ព្រួយ​បារម្ភ​​​ការ​បាក់​ច្រាំង​ទន្លេ​ពី​ការ​បូម​ខ្សាច់

ដោយ មុំ សុផុន RFA 2015-01-24

ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​រស់នៅ​ក្បែរ​ដង​ទន្លេ​មេគង្គ​ក្រោម ស្ថិត​ក្នុង​ឃុំ​ពាមមានជ័យ ស្រុក​ពាមរក៍ ខេត្ត​ព្រៃវែង កំពុង​តែ​ព្រួយបារម្ភ ដោយ​សារ​តែ​ច្រាំង​ទន្លេ​បាន​បាក់​ស្រុត​ដែល​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​ផ្ទះ​របស់​កាត់​ខូច​ខាត នៅ​ពេល​ខាង​មុខ។ ប៉ុន្តែ​មេឃុំ​ពាមមានជ័យ ថា ការ​បាក់​ច្រាំង​ទន្លេ​នោះ គឺ​ជា​កត្តា​ធម្មជាតិ​ដែល​តែងតែ​បាក់​ច្រាំង​នៅ​រដូវ​ប្រាំង។

អ្នកភូមិ​ចោទ​ប្រកាន់​ថា អាជីវកម្ម​បូម​ខ្សាច់​មួយ​ដែល​បាន​ធ្វើ​សកម្មភាព​បូម​ខ្សាច់​ជា​រៀងរាល់​ថ្ងៃ​នៅ​ក្បែរ​ៗ​តំបន់​រស់នៅ​របស់​អ្នក​ភូមិ​ក្នុង​ភូមិ​បឹងក្អែក ឃុំ​ពាមមានជ័យ ស្រុក​ពាមរក៍ ខេត្ត​ព្រៃវែង បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ច្រាំង​ដែល​នៅ​ក្បែរ​ការដ្ឋាន​បូម​ខ្សាច់​នោះ បាក់​បន្តិច​ម្ដងៗ​ចូល​ទៅ​ទន្លេ។

ឆ្កែទាំងបីក្បាល (ដោយ គិន ចន្ទតារា)


ទស្សនៈ​របស់​យុវជន​ក្នុង​ការអភិវឌ្ឍ​ជាតិ


សម្ភាស​មេធាវី​អន្តរជាតិ លោក រីឆាត រ៉ូជើរ ស្តីពីបណ្តឹងតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន...

January 23, 2015

លោក កឹម សុខា ផ្ដាំ​ដល់​ពលរដ្ឋ​កុំ​បារម្ភ​ពី​សារ​គំរាម​របស់​លោក​ហ៊ុន សែន

លោក កឹម សុខា អនុ​ប្រធាន​គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ និង​ជា​អនុប្រធាន​ទី១
 រដ្ឋសភា ថ្លែង​ទៅ​កាន់​អ្នក​គាំទ្រ នៅ​ក្នុង​វេទិកា​ជួប​ជាមួយ​អ្នក​គាំទ្រ
នៅ​ឃុំ​ត្រមូង ស្រុក​មេមត់ ខេត្ត​ត្បូងឃ្មុំ កាល​ថ្ងៃ​ទី ២៣ មករា ២០១៥។
RFA/Saut Sokpratna
ដោយ សូត សុខប្រាថ្នា RFA 2015-01-23

អនុ​ប្រធាន​គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ និង​ជា​អនុប្រធាន​ទី១ រដ្ឋសភា លោក កឹម សុខា ថ្លែង​ផ្ដាំ​ផ្ញើ​ដល់​ពលរដ្ឋ កុំ​ឲ្យ​ព្រួយ​បារម្ភ ពី​សារ​គំរាម​របស់​លោក ហ៊ុន សែន ហើយ​លោក​សង្ឃឹម​ថា​ការ​ចរាចរ រវាង​បក្ស​​ជាប់​ឆ្នោត​ទាំង​ពីរ នៅ​តែ​មាន បើ​ទោះ​បី​ជា​មាន​ការ​ឌឺដង​ពាក្យ​សម្ដី​ដាក់​គ្នា​យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ។

ការ​ថ្លែង​​របស់​លោក កឹម សុខា នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី ២៣ មករា ក្នុង​វេទិកា​ជួប​ជាមួយ​អ្នក​គាំទ្រ នៅ​ឃុំ​ត្រមូង ស្រុក​មេមត់ ខេត្ត​ត្បូងឃ្មុំ។ ការ​ថ្លែង​នេះ​ក៏​ជា​ការ​ឆ្លើយ​តប​ទៅ​នឹង លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី ដែល​ថា យន្តការ​សន្ទនា​នយោបាយ​រវាង​បក្ស​ទាំងពីរ​អស់​ប្រសិទ្ធភាព។ តែ​លោក កឹម សុខា អះអាង​ថា ការ​ចរចា​នឹង​នៅ​តែ​បន្ត​ជា​ធម្មតា​ដដែល។

សូម​រង់​ចាំ​អាន និង​ស្ដាប់​ព័ត៌មាន​ពិស្ដារ​ក្នុង​កម្មវិធី​ផ្សាយ​របស់​យើង...

Subedi talks rights with CCC president Kith Meng

Nguon Meng Tech, director general of the Cambodia Chamber of
Commerce, attends a meeting in Phnom Penh in 2012. Photograph:
Vireak Mai/Phnom Penh Post
Chan Muyhong, The Phnom Penh Post
Fri, 23 January 2015

The United Nation’s human rights envoy Surya Subedi met yesterday with the president of Cambodia Chamber of Commerce, Kith Meng, to discuss human rights and economic growth in the Kingdom.

At the top of the agenda was the management of economic land concessions and the role businesses have to play in the displacement of people from their land, Subedi said after the meeting.

“We discussed also the Borei Keila, Beoung Kak lake and a number of areas where land grabbing has been a problem, where people have not been consulted, negotiated and compensated properly,” he added.

Subedi said talks were positive and that he felt optimistic after leaving the discussion.

“Human rights and economic growth are not opposed to each other, they can go hand in hand. How best they can go together – that is where Cambodia Chamber of Commerce has role to play,” he added.

អង្គការជានរណា?

Download full document 

Part 1  | Part 2 | Part 3  | Part 4  | Part 5 | Part 6


Sam Rainsy vows to preserve culture of dialogue amid Hun Sen's warn

The Cambodia Herald, 23-Jan-15 03:42PM

PHNOM PENH (The Cambodia Herald) -- Opposition leader Sam Rainsy vowed on Friday to maintain the culture of dialogue despite recent clash with Prime Minister Hun Sen.

Speaking to supporters in Memot district, Tbaung Khmum province, he said "Samdech Hun Sen and I [Sam Rainsy] initiated the culture of dialogue and I will try to preserve it despite interruption for the sake of peace and democracy in Cambodia."

Sam Rainsy's made the comments after Prime Minister Hun Sen warned early this week to cancel culture of dialogue, following the opposition leaders' attacks.

Hun Sen also accused the CNRP of not complying with political agreement.

"For this culture of dialogue, we have to wave hands to each others and shake hands to stop attacking each others, and positively think and resolve the national issues," Rainsy told supporters.

Summons arrives one year later

Mom Kunthear, The Phnom Penh Post
Fri, 23 January 2015

A Kampong Cham Provincial Court summons over a protest shocked a former local union president and his wife yesterday, since the event in question occurred more than a year ago and the union leader’s wife had no involvement in it.

“I got the summons letter this morning, but I am so surprised by it, because it is not only for me but also for my wife, who did not know anything [about the protest],” said Chorn Theang, 30, former president of the Cambodian Alliance Trade Unions at Manhattan Textile and Garment Corp. “My wife … is a housewife, so why did she also got summoned?”

លោក​ប៊្រែដ​អាដាម​រិះ​គន់​បក្ស​ប្រជាជន​ដែល​ទាមទារ​កាត់​បន្ថយ​ចំនួន​ថ្ងៃ​ឃោសនា​បោះឆ្នោត

នាយក​ប្រតិបត្តិ​ទទួល​បន្ទុក​កិច្ចការ​តំបន់​អាស៊ី​របស់​អង្គការ​ឃ្លាំ​មើល​សិទ្ធិ
​មនុស្ស​អន្តរជាតិ យូមែន រ៉ៃត៍ វ៉ច្ឆ (Human Rights Watch) លោក ប៊្រែដ 
អាដាម (Brad Adams) ក្នុង​បន្ទប់​ផ្សាយ​របស់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី នា​ទីក្រុង​
វ៉ាស៊ីនតោន (Washington DC) សហរដ្ឋ​អាមេរិក កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី២៨ 
ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៣។ Photo: RFA
ដោយ ជី វិតា RFA 2015-01-23

មន្ត្រី​ច្បាប់​សិទ្ធិមនុស្ស​អន្តរជាតិ អោយ​ដឹង​ថា​ក្រុម​ការងារ ពិភាក្សា​សេចក្ដីព្រាង​ច្បាប់បោះឆ្នោត របស់​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា និង​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ អាច​នឹង​ធ្វើ​អោយ​កម្ពុជា ប្រាសចាក​ឆ្ងាយ​ពី​គន្លង​ប្រជាធិបតេយ្យ។ ជា​ពិសេស​នោះ គឺ​ចំណុច​ថ្មី​មួយ​ចំនួន​ទាក់ទង នឹង​យុទ្ធនាការ​បោះឆ្នោត​ដែល​ស្នើ​ឡើង​ដោយ​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា។

មន្ត្រី​អង្គការ​សិទ្ធិមនុស្ស​ក្នុងស្រុក និង​ក្រៅ​ស្រុក កំពុង​សំដែង​ការ​ព្រួយបារម្ភ​ចំពោះ សេចក្ដីព្រាង​ច្បាប់​បោះឆ្នោត ដែល​គណបក្ស​កាន់​អំណាច និង​គណបក្ស​ប្រឆាំង កំពុង​ពិភាក្សា​គ្នា។

លោក ប៊្រែដ អាដាម (Brad Adams) មន្ត្រី​​ជាន់ខ្ពស់​នៃ​​អង្គការ​ឃ្លាំ​មើល​សិទ្ធិ​មនុស្ស​អន្តរជាតិ យូមែន រ៉ៃត៍ វ៉ច្ឆ (Human Rights Watch) បាន​ហៅ​ការ​ទាមទារ​កាត់បន្ថយ​ចំនួន​ថ្ងៃ យុទ្ធនាការ​បោះឆ្នោត​ពី​រយៈពេល​១​ខែ មក​ត្រឹម​១៤​ថ្ងៃ និង​ការ​ហែ​ក្បួន​ឃោសនា​មក​ត្រឹមតែ​២​ថ្ងៃ​នោះ ថា​ជា​ការ​ប៉ុនប៉ង​កាត់បន្ថយ​លំហ​ប្រជាធិបតេយ្យ នៅ​កម្ពុជា​។ លោក ប៊្រែដ អាដាម រិៈគន់​សេចក្ដី​សំអាង​របស់​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា ដែល​លើក​ឡើង​ថា ការកាត់បន្ថយ​ចំនួន​ថ្ងៃ​យុទ្ធនាការ​នោះ គឺ​ដើម្បី​ជៀសវាង​ការ​កកស្ទះ​ចរាចរណ៍៖ «សំណើ​កែ​ប្រែ​នេះ គ្មាន​ហេតុផល​សមរម្យ​សម្រាប់​រឹតត្បិត​ការ​ជួបជុំ និង​ប្រមូល​ផ្ដុំ​នៅ​តាម​ដង​វិថី​ឡើយ។ ហេតុផល​ដែល​លើក​ឡើង​ថា ការ​ជួប​ជុំ​គ្នា ឬ​ការ​ហែ​ក្បួន​តាម​ផ្លូវ​ថ្នល់ បណ្ដាល​អោយ​កកស្ទះ​ចរាចរណ៍​នោះ គឺជា​រឿង​អោយ​អស់​សំណើច។ គេ​គួរ​ដឹង​ថា ដើម្បី​ទទួល​បាន​លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ គេ​ត្រូវ​មាន​ការ​លះបង់។ ដើម្បី​ការបោះឆ្នោត ការ​ស្ទះ​ចរាចរណ៍​វា​ជា​ការ​លះបង់​តូចតាច​មួយ។ ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​យល់​ណាស់​ទៅ​ហើយ អំពី​រឿង​នេះ។ ប្រជាធិបតេយ្យ មិន​អាច​បាន​ដោយ​ទទេរៗ​ទេ (Free Free) នោះ​ទេ។ ដូច្នេះ​ហេតុផល​ដែល​លើក​ឡើង​ថា ការ​ជួប​ជុំ​គ្នា ឬ​ការ​ហែ​ក្បួន​តាម​ផ្លូវ​ថ្នល់​ធ្វើ​អោយ​កកស្ទះ​ចរាចរណ៍​នោះ ជា​ហេតុផល​ក្លែងក្លាយ។ គណបក្ស​កាន់អំណាច គ្មាន​ហេតុផល​ណា​ផ្សេង​ទៀត ក្រៅ​តែ​ពី​ភ័យខ្លាច​គណបក្ស​ប្រឆាំង ឡើង​ប្រជាប្រិយភាព​ពី​មហាជន ទើប​រក​លេស​ដើម្បី​រឹតត្បិត​នូវ​លទ្ធភាព​ធ្វើ​យុទ្ធនាការ​បោះឆ្នោត​របស់​គណបក្សប្រឆាំង»។

Subedi presses Kheng on variety of concerns

May Titthara and Pech Sotheary
The Phnom Penh Post, Fri, 23 January 2015

Interior Minister and Acting Prime Minister Sar Kheng sought to assure UN rights envoy Surya Subedi during a closed-door meeting on Wednesday that protests and demonstrations were most definitely allowed in Cambodia, according to the National Police.

Journalists were barred from the meeting, the details of which were only released yesterday on the police website.

“The ministry does not ban demonstrations, but the demonstrators have to ask permission from the government or local authorities,” Kheng was quoted as saying.

In July, following his last visit, Subedi had called on the government to lift remaining bans on freedom of assembly imposed in the wake of mass garment worker protests in early January that ended when at least five workers were shot dead by authorities.

Pakistani man faces theft charge

Buth Reaksmey Kongkea, The Phnom Penh Post
Fri, 23 January 2015

A Pakistani national was tried yesterday at Phnom Penh Municipal Court over allegations that he stole more than $40,000 from a jewellery shop owner in Banteay Meanchey province.

Presiding Judge Top Chhunheng said 48-year-old Khan Azhar Hameed used the credit card of Portuguese national Carlos Augsto Cabral Lobato De Faria to withdraw money on six occasions between July 25 and 28 last year.

NGOs urge CNRP to stay firm

Deputy Cambodia National Rescue Party leader Kem Sokha talks to
members of the Electoral Reform Alliance earlier this week. CNRP
Kevin Ponniah, The Phnom Penh Post
Fri, 23 January 2015

Civil society leaders have lobbied the opposition party to quash provisions – reportedly being negotiated at election reform talks with the ruling Cambodian People’s Party – that would seek to restrict the freedom of NGOs to speak out during election campaigns.

On Wednesday, representatives from a coalition of groups called the Electoral Reform Alliance (ERA) met with Cambodia National Rescue Party deputy leader Kem Sokha and several party officials taking part in negotiations with the CPP over election law changes, said Koul Panha, executive director at elections watchdog Comfrel.

The ERA presented seven key recommendations for the modified election law, he said, including the scrapping of reported provisions that would ban NGOs from making statements deemed “insulting” to politicians or parties in the lead-up to polls.

Mining firms still working despite ban

Phak Seangly, The Phnom Penh Post
Fri, 23 January 2015

Four mining companies digging stone in Banteay Meanchey province that are purportedly owned by a military commander and other officers have carried on mining despite a government ban.

The provincial authority secured a ban on the mining operations in Serey Sophorn town late last year over fears the mining would disrupt eco-tourism plans.

Statues are ‘treasures’

Images of three of 104 statues and artefacts currently under investigation
at the Thai Fine Arts Department. Thailand believes they are ancient
in origin. PHOTO SUPPLIED
Laignee Barron, The Phnom Penh Post
Fri, 23 January 2015

Five artefacts recovered in Thailand during the investigation into former intelligence chief Pongpat Chayapan were preliminarily identified as long-lost Khmer treasures, according to the Thai Fine Arts Department.

Cambodian experts who reviewed pictures of the artefacts, some of which Thailand dated back to the early 15th-century Kulen era, said the statues are obvious fakes, however.

“I don’t know why they think the statues might be real,” said Kong Vireak, director of the National Museum.

According to the Thai Fine Arts Department, “experienced curators” identified 104 objects among thousands recovered in the Pongpat loot that could be genuine. The five picked out as being in the “Khmer style” depict a Buddha, a Shiva, a Brahma and an unknown “4-arm cult image[s]”.